Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejny postulat zrealizowany, ale spór trwa

Podpisaniem częściowego porozumienia zakończyły się prowadzone 24 października rozmowy związkowców z Solidarności z Muzeum Historii Katowic z pracodawcą. Zapowiedziany na 25 października dwugodzinny strajk ostrzegawczy został odwołany, ale spór zbiorowy w placówce trwa nadal, bo najważniejszy postulat strony związkowej dotyczący podwyżek płac nie został zrealizowany.
 
Związkowcy przystąpili do rozmów z pracodawcą z dwoma postulatami. Pierwszy to podwyżka wynagrodzeń wszystkich pracowników o 800 zł brutto, drugi  dotyczył wliczenia premii regulaminowej do podstawy wynagrodzenia. Porozumienie udało się osiągnąć jedynie w tej drugiej kwestii. Premia regulaminowa wynosząca 30 proc. podstawy wynagrodzenia każdego pracownika  wliczona zostanie do płac zasadniczych od 1 stycznia przyszłego roku. To poskutkuje podwyższeniem dodatku stażowego. – Jednak na razie trudno mówić o sukcesie, bo najważniejszy postulat dotyczący wzrostu płac w dalszym ciągu nie został spełniony – mówi Michał Dzióbek z Solidarności Muzeum Historii Katowic.
 
Jak informuje przewodniczący, pracodawca zobowiązał się, że do 30 listopada przedstawi swoje propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. – Jeżeli będą one satysfakcjonujące dla pracowników, podpiszemy porozumienie i spór zbiorowy zostanie zakończony. Jeśli nie, zorganizujemy akcję strajkową – zapowiada związkowiec.
 
Spór zbiorowy w Muzeum Historii Katowic trwa od początku maja tego roku. W sumie związkowcy przedstawili pracodawcy cztery postulaty. Porozumienie dotyczące dwóch z nich zostało podpisane już 16 maja. Chodziło o rozszerzenie na wszystkich pracowników ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 100 zł na strój wykorzystywany podczas ważniejszych imprez, takich jak wernisaże i konferencje naukowe oraz wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego. Dodatek na strój pracownicy muzeum będą otrzymywali od 1 stycznia przyszłego roku, natomiast sprzęt komputerowy ma zostać wymieniony do kwietnia.
 
aga
źródło foto: OZ NSZZ Solidarność MHK/fb.com
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *