Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy szef górniczej Solidarności

Bogusław Hutek został nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Dotychczasowy szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik nie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję.

W wyborach na przewodniczącego KSGWK uczestniczyło 76 delegatów z spółek górniczych, koksowni oraz firm zaplecza górnictwa. Bogusław Hutek, szef związku w Polskiej Grupie Górniczej otrzymał 48 głosów, a jego kontrkandydata Stanisława Kłysza, przewodniczącego Solidarności w Zakładzie Górniczym Brzeszcze poparło 28 delegatów. – Dziękuję kolegom za zaufanie, którym zostałem obdarzony i „do roboty” – powiedział po ogłoszeniu wyników głosowania nowy szef największej w górnictwie organizacji związkowej.

Nowy przewodniczący górniczej „S” podziękował swojemu kontrkandydatowi Stanisławowi Kłyszowi oraz ustępującemu przewodniczącemu KSGWK Jarosławowi Grzesikowi. – Myślę, że razem stworzymy jedną drużynę, która będzie w stanie skutecznie walczyć o polskie górnictwo, bo wyzwań i zagrożeń dla branży jest bardzo dużo. Już przed wyborami obiecaliśmy sobie pełną współpracę, bez względu na ich wynik i tak na pewno się stanie – dodał Hutek.

– Wybory się skończyły zwycięstwem sekcji. Po raz pierwszy od wielu lat na stanowiska szefa górniczej Solidarności nie startował jeden, lecz dwóch kandydatów. Ale chcę też wyraźnie podkreślić, że było to dwóch kandydatów nie zwalczających się – powiedział po zakończeniu wyborów Stanisław Kłysz. – Przed głosowaniem przyrzekliśmy sobie, że najważniejsza dla nas jest sekcja. Że ma wygrać Solidarność niezależnie od tego, który z nas otrzyma więcej głosów. I ja będę Bogusia wspierał i służył doświadczeniem – zapowiedział Kłysz.

Wśród priorytetów zarówno na najbliższe miesiące jak i całą kadencję nowy przewodniczący górniczej Solidarności wymienia m.in. monitorowanie i pilnowanie realizacji rządowego „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r.” oraz „Programu dla Śląska”, a także złagodzenie niebezpiecznej dla branży wydobywczej unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. – W tych kwestiach i ja i mój kontrkandydat Staszek Kłysz jesteśmy całkowicie zgodni. Kluczową kwestią jest stanowisko polskiego rządu, które zostanie przedstawione podczas grudniowej konferencji klimatycznej COP 24 w Katowicach – zaznacza Bogusław Hutek. – Dzisiaj, w związku z unijną polityką klimatyczną, decyzje dotyczące naszej branży zostały przeniesione o szczebel wyżej. Nie zapadają one już w Warszawie, ale w Brukseli. W tych realiach obrona interesów polskiego górnictwa stanowi dla nas ogromne wyzwanie – dodał Stanisław Kłysz.

Bogusław Hutek jest przewodniczącym Solidarności w kopalni Piast w Bieruniu oraz szefem związku w Polskiej Grupie Górniczej. Ma 56 lat. Jest żonaty. Ma dwoje dorosłych dzieci. Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność jest największą organizacją związkową w sektorze wydobywczym oraz największą strukturą branżową w NSZZ Solidarność.

łk,ny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *