Solidar Śląsko Dąbrow

Czas do końca maja

W placówkach służby zdrowia rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców dotyczące wzrostu wynagrodzeń zagwarantowanego w tzw. ustawie podwyżkowej. 
 
Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych weszła w życie w zeszłym roku. Joanna Lukosek, wiceprzewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach zaznacza, że zgodnie z jej zapisami wynagrodzenia zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne powinny wzrosnąć od 1 lipca tego roku. – Na podpisanie porozumień pracodawcy i związki mają czas do 31 maja. Jeżeli do tego dnia w danej placówce nie uda się dojść do porozumienia, wówczas pracodawca sam zdecyduje o wysokości podwyżek – mówi Joanna Lukosek. 
 
Ustawa stanowi, że najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych będą podwyższane stopniowo do końca 2021 roku. Pierwsze podwyżki wynikające z zapisów ustawy pracownicy służby zdrowia dostali z początkiem lipca ubiegłego roku. Docelowa wysokość minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych została oszacowana przez resort zdrowia na podstawie m.in. prognozy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Z obliczeń Ministerstwa Zdrowia wynika, że do końca 2021 roku pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie i specjalizację będzie zarabiała co najmniej 5,3 tys. zł brutto, natomiast pielęgniarka ze średnim wykształceniem minimum 3,2 tys. zł brutto. Na podobnym poziomie, w zależności od posiadanego wykształcenia, mają się kształtować wynagrodzenia m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów oraz diagnostyków laboratoryjnych. 
 
Związkowcy z Solidarności w dalszym ciągu upominają się o pracowników niemedycznych zatrudnionych w służbie zdrowia, którzy zostali w ustawie pominięci. Chodzi m.in. o sanitariuszy, sekretarki medyczne, rejestratorki oraz osoby zatrudnione w administracji i działach technicznych. Pracownicy tych grup zawodowych w służbie zdrowia zarabiają najmniej, a podwyżki zazwyczaj dostają tylko wtedy, gdy podnoszona jest płaca minimalna. Rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia Solidarność rozpoczęła praktycznie zaraz po wejściu w życie ustawy. Projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej uwzględniający pracowników niemedycznych został przedstawiony stronie społecznej w lutym tego roku. W tej chwili zajmuje się nim Komitet Stały Rady Ministrów.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz