Solidar Śląsko Dąbrow

Solidarność chce rozmawiać o ZUZP

Solidarność ze spółki Tauron Wydobycie zwróciła się do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów na temat zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Chodzi o stworzenie pracownikom z długim stażem możliwości dalszego rozwoju zawodowego i awansu, co przełoży się na wzrost ich wynagrodzeń.

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie S.A. Waldemar Sopata podkreśla, że dla pracowników z długim stażem barierą w osiągnięciu wyższego wynagrodzenia jest taryfikator stawek osobistego zaszeregowania, wynikający z zapisów ZUZP. – Aktualnie obowiązujący taryfikator, nie daje możliwości awansu finansowego i rozwoju pracownika, a tym samym nie stwarza żadnych elementów motywujących – mówi szef związku w Tauron Wydobycie.

Wyjaśnia, że w taryfikatorze stawek osobistego zaszeregowania nie przewidziano możliwości przeszeregowywania pracowników z kilkunastoletnim stażem pracy i tym samym przyznawania im podwyżek. – Ten problem dotyczy wszystkich grup zawodowych, górników, pracowników przeróbki mechanicznej oraz administracji. Osoby, które osiągnęły najwyższą stawkę zaszeregowania nie mają możliwości dalszego awansu, co działa na nie demotywująco – dodaje Waldemar Sopata. Związkowcy proponują, by problem rozwiązać poprzez dołożenie do każdej grupy zawodowej jeszcze jednej kategorii zaszeregowania. W tej chwili ich celem jest zmiana taryfikatora stawek osobistego zaszeregowania pracowników. – To umożliwi podjęcie w przyszłości rozmów dotyczących przeszeregowań poszczególnych pracowników – podkreśla przewodniczący.

Solidarność domaga się także przyznania przez pracodawcę dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele. – Na ten cel nie ma dodatkowej puli, w konsekwencji z tych samych środków trzeba zapłacić ludziom nie za 5 dni roboczych w tygodniu, a za 7, jeśli pracowali w sobotę i niedzielę. Nie możemy pozwolić na to, by z tych samych środków opłacać więcej przepracowanych dniówek, bo to obniża wynagrodzenie za pracę w tygodniu – dodaje Waldemar Sopata.

O rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian w taryfikatorze stawek osobistego zaszeregowania pracowników i zwiększenia środków na wynagrodzenie pracowników za pracę w dni wolne Solidarność zwróciła się do pracodawcy pisemnie 11 maja. Kolejną kwestią, na którą związkowcy zwracają uwagę, jest potrzeba wprowadzenia zmian do regulaminów premiowania i przyznanie dodatkowych środków na ten cel. W tej chwili w spółce obowiązuje trójstopniowy system przyznawania premii. Są to premie indywidualne, premie dla całego oddziału za wykonanie planu oraz premia za wykonanie planu produkcyjnego całego zakładu. W praktyce wygląda to mniej więcej tak: jeżeli jeden oddział wykona plan, a inny nie, środki na premie można przesunąć z tego drugiego oddziału na pierwszy i nagrodzić pracowników. – Jeżeli wszystkie oddziały zrealizują plan produkcyjny, a jeden go przekroczy, to nie ma środków, żeby tych ostatnich pracowników dodatkowo nagrodzić. Natomiast, w sytuacji, gdy któryś z oddziałów nie zrealizuje planu, premia zatrudnionych w nim pracowników jest obniżana – zaznacza przewodniczący Solidarności w Tauron Wydobycie.

W skład spółki Tauron  Wydobycie S.A. wchodzą zakłady górnicze Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu oraz Brzeszcze. Łącznie zatrudnionych jest w niej przeszło 6,6 tys. pracowników.

Agnieszka Konieczny
Źródło foto: commons.wikimedia.org/Klaumich49/CC BY-SA 4.0

 

Dodaj komentarz