Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy, lepszy układ zbiorowy w zabrzańskim PEC

Uporządkowanie zasad wynagradzania pracowników oraz dodatek za pracę na drugiej zmianie dla osób zatrudnionych w pogotowiu ciepłowniczym –  to najważniejsze zmiany wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

Zdaniem Adama Lisieckiego, przewodniczącego Solidarności w firmie, dokument zawiera rozwiązania korzystniejsze dla załogi. Negocjacje układu rozpoczęły się na wniosek organizacji związkowych i trwały 9 miesięcy. Nowy ZUZP wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku.  – Jesteśmy zadowoleni z wyniku rozmów, udało nam się przeforsować te zmiany, na których bardzo zależało ludziom – mówi Adam Lisiecki.

Od nowego roku wszyscy pracownicy firmy będą jednakowo rozliczani. Podstawę stałej pensji będzie stanowiło 168 godzin miesięcznie. W ten sposób wyeliminowany zostanie problem zmiennych wynagrodzeń. – Znikną różnice w pensjach wynikające z różnej liczby godzin pracy w danym miesiącu. W niektórych miesiącach pracownicy byli stratni nawet ok. 200 zł. Na przykład listopad ze względu na dni świąteczne miał tylko 144 godziny robocze – wyjaśnia Lisiecki.

Druga istotna zmiana dotyczy wprowadzenia 10 proc. dodatku za pracę na drugiej zmianie dla pracowników pogotowia ciepłowniczego. – Teraz dodatek w tej wysokości mają tylko ludzie zatrudnieni w ruchu ciągłym. Po wejściu w życie nowego układu, będzie on należał się wszystkim osobom pracującym na drugiej zmianie – zaznacza przewodniczący zakładowej Solidarności.

Podkreśla, że wysokość pozostałych dodatków m.in.: za pracę w dni świąteczne, wysługę lat i godziny nadliczbowe nie ulegnie zmianie. Zmienione natomiast zostaną grupy i stawki zaszeregowania. – Widełki w poszczególnych grupach będą bardziej elastyczne – zaznacza Lisiecki.

Za korzystną związkowcy uważają także zmianę sposobu naliczania dodatków funkcyjnych. Według zapisów nowego ZUZP dodatki te przestaną być stałymi kwotami, będą obliczane procentowo od najniższej pensji krajowej. – Będą wzrastały wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia – dodaje przewodniczący.

W Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej zatrudnione są 134 osoby.

ak
 

Dodaj komentarz