Solidar Śląsko Dąbrow

Nie ma porozumienia, będzie referendum strajkowe

Solidarność z gliwickiego zakładu Isover rozpoczęła przygotowania do referendum strajkowego. To efekt fiaska ostatniej rundy mediacji w sporze płacowym pomiędzy związkiem zawodowym a zarządem firmy. 5 grudnia strony podpisały protokół rozbieżności.
– Pracodawca nie przedstawił żadnych propozycji, które znacząco różniłyby się od poprzednich. W dalszym ciągu są one nie do zaakceptowania dla pracowników zakładu – mówi Bogusław Superat, przewodniczący zakładowej Solidarności. – Zarząd proponuje m.in. wzrost płac średnio o 4 proc., ale tylko dla części pracowników, co trzeci z zatrudnionych nie otrzymałby nic. My upominamy się o podwyżki dla całej załogi – podkreśla związkowiec. Początkowo strona związkowa przedstawiła postulat wzrostu płac o 750 zł brutto. – Podczas mediacji byliśmy skłonni zgodzić się na podwyżkę  400 zł brutto dla wszystkich pracowników i maksymalnie 150 zł brutto podwyżki uznaniowej, ale pracodawca odrzucił  tę propozycję – wyjaśnia Superat.
 
Stronom nie udało się też osiągnąć porozumienia w sprawie m.in. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Postulat związkowców dotyczył podniesienia jego wysokości z 50
do 100 proc. dla wszystkich pracowników. – Pracodawca zgodził się jedynie na podniesienie dodatku pracownikom, którzy wcześniej byli zatrudnieni w równoważnym 12-godzinnym systemie czasu pracy – zaznacza związkowiec.
 
Oprócz podwyżek płac i wzrostu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, zakładowa Solidarność domaga się wprowadzenia w zakładzie dodatku za uciążliwość pracy w systemie zmianowym w wysokości 70 zł., zamiast dodatku za dojazdy do pracy.
 
Bogusław Superat zaznacza, że po spisaniu protokołu rozbieżności stronie związkowej nie pozostało nic innego tylko sięgnąć po kolejny instrument, jaki daje jej ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli zorganizować referendum strajkowe. – Podczas głosowania pracownicy zdecydują, czy chcą przystąpić do strajku bezterminowego – mówi.
 
Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Isoverze od lipca tego roku. 24 listopada w zakładzie przeprowadzony został dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
 
aga
 

Dodaj komentarz