Solidar Śląsko Dąbrow

Pakiet gwarancji socjalnych w JSW Koks

29 listopada związki zawodowe i zarząd JSW Koks podpisały pakiet gwarancji socjalnych
dla pracowników spółki. Pracodawca zobowiązał się w tym dokumencie, że do 20 lipca
2021 roku w firmie nie będzie zwolnień, a w przypadku złamania tego zobowiązania pracownikom będą przysługiwały 15-miesięczne odprawy. 
 
Dotychczas w spółce obwiązywał podobny pakiet, ale obejmował on tylko tę część pracowników Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu, którzy zostali zatrudnieni w tym zakładzie przed 20 lipca 2011roku. Teraz gwarancje zatrudnienia obejmują całą załogę spółki JSW Koks – i pozostałych pracowników zabrzańskiego kombinatu, pracowników Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.
 
Podpisanie Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników JSW Koks to efekt trwających blisko dwa lata negocjacji pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi. O ustanowienie takich gwarancji strona społeczna zwróciła się do nowego pracodawcy w 2014 roku, tuż po połączeniu Koksowni Przyjaźń z Kombinatem Koksochemicznym w Zabrzu i utworzeniu na bazie spółki JSW Koks. – W zabrzańskim zakładzie pakiet gwarancji socjalnych obowiązywał
już od 2011 roku, ale obejmował tylko pracowników zatrudnionych w dniu jego zawarcia. Natomiast w dąbrowskiej koksowni taka umowa nigdy nie funkcjonowała. W praktyce wyglądało to więc tak, że w tej samej spółce jedni pracownicy mieli ochronę przed ewentualnymi zwolnieniami, a drudzy byli jej pozbawieni. Dążyliśmy do tego, aby gwarancjami socjalnymi objąć całą załogę. Rozmowy trwało długo i były bardzo trudne, ale w końcu udało nam się wypracować kompromisowe rozwiązania – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w JSW Koks.  
 
W podpisanym 29 listopada dokumencie zarząd spółki JSW Koks zobowiązał się m.in., że
20 lipca 2021 nie będzie wypowiadał umów o pracę, ani przeprowadzał zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn nie leżących po stronie pracowników. – W przypadku złamania przez zarząd tego zobowiązania pracownikowi będzie się należeć odprawa w wysokości 15-krotnej pensji, liczonej jak ekwiwalent za urlop – podkreśla przewodniczący. W dokumencie pracodawca zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących
po stronie pracownika i w przypadku osób, które nabędą uprawnienia emerytalne. Może
też zmienić warunki pracy i płacy w przypadku wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
 
Załoga spółki JSW Koks S.A liczy ponad 2400 pracowników. 1600 zatrudnionych jest w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, a około 800 osób pracuje w Kombinacie Koksochemicznym w Zabrzu.
 
bea
 
 
 

Dodaj komentarz