Solidar Śląsko Dąbrow

NFOŚiGW dofinansował termomodernizację czeladzkiego szpitala

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 11,4 mln zł na kompleksową termomodernizację budynku głównego szpitala w Czeladzi. Łączny koszt termomodernizacji szpitala oszacowany został na 12 mln zł.

Inwestycja obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu. Podczas termomodernizacji wymienione zostaną grzejniki i klimatyzatory oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, a także zainstalowane zostaną nowe, ledowe źródła światła.

Przebudowana zostanie również kotłownia, w której zainstalowane zostanie źródło ciepła działające w kogeneracji. Prace budowlane obejmują także m.in. budowę rampy dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się przy głównym wejściu do budynku.

Umowę w sprawie dofinansowania termomodernizacji szpitala przedstawiciele NFOŚiGW i czeladzkiej placówki podpisali 30 marca. Czeladzka lecznica jest własnością Powiatu Będzińskiego. Wraz ze szpitalem będzińskim tworzy Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

aga
źródło foto: pzzoz.bedzin.pl