Solidar Śląsko Dąbrow

Musimy pozbyć się szkodliwego azbestu

Do końca kwietnia gminy z województwa śląskiego mogą się ubiegać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o finansowe wsparcie zadań związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

Jak wynika z informacji znajdujących się w „Bazie Azbestowej” prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w województwie śląskim wciąż pozostaje do usunięcia ponad 240 tys. ton azbestu. Do tej pory w naszym województwie udało się unieszkodliwić niespełna 99 tys. ton materiałów zawierających tę substancję.

Pieniądze na usuwanie azbestu gminy mogą pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to program ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki uzyskane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcia te mogą być realizowane tylko przez wyspecjalizowane firmy. Koszt usunięcia 1 tony wyrobów azbestowych może wynieść nawet ponad 2 tys. zł. Samowolne usuwanie azbestu i składowanie go na nielegalnych wysypiskach jest zabronione i grozi karą grzywny.

Uruchomiony w 2009 roku „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” zakłada pozbycie się wszelkich materiałów zawierających tę substancję do 2032 roku. To zadanie niezwykle trudne, bo materiały azbestowe wciąż można spotkać niemal wszędzie. Azbest, to po prostu, ogół minerałów posiadających postać włókien i wykorzystywanych w zeszłym stuleciu na szeroką skalę w budownictwie. Materiały zawierające azbest swoją popularność zawdzięczały niskiej cenie i dobrym właściwościom, m.in. odporności na wysokie temperatury.

Ze względu na te właściwości płyty zawierające azbest pojawiły się na dachach i w ścianach tysięcy budynków. Był on wykorzystywany także m.in. do produkcji rur wodno-kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych oraz materiałów izolacyjnych.

Ze szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie ludzi zaczęto sobie zdawać sprawę dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku. Uświadomiono sobie wówczas, że włókna azbestu mogą przenikać do płuc, wywołując wiele groźnych chorób, takich jak nowotwory płuc i oskrzeli. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach od kontaktu z nimi.

Obecnie azbest jest zaliczany do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a jego produkcja została zakazana w wielu krajach na świecie, m.in. na terenie całej Unii Europejskiej.


Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/energy.gov