Solidar Śląsko Dąbrow

Negocjacje płacowe w AMP

W ArcelorMittal Poland rozpoczęły się negocjacje płacowe na 2015 rok. Solidarność domaga się podwyżek w wysokości 8 proc. dla każdego pracownika oraz podniesienia płacy minimalnej w firmie do wysokości 2200 zł brutto. Związkowcy podkreślają, że zarobki w innych zakładach ArcelorMittal działających na terenie Unii Europejskiej są nawet czterokrotnie wyższe.

– Od dłuższego czasu zarząd podkreśla, że firma powinna zmierzać do standardów europejskich. Dla pracowników te standardy powinny oznaczać przede wszystkim godną płacę, porównywalną z krajami Europy Zachodniej – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej. Podkreśla, że w Luksemburgu, gdzie mieści się centrala koncernu, koszty pracy stanowią ok. 40 proc. kosztów. Tam pracownicy zarabiają czterokrotnie więcej. Kilkakrotnie wyższe zarobki są także w walcowni Gent w Belgii.

W AMP koszty pracy wynoszą ok. 5 proc., a mimo to, jak mówią związkowcy, pracodawca cały czas dąży do ich obniżania. W wyniku przeprowadzonych w ostatnich latach restrukturyzacji z firmy odeszło kilka tysięcy pracowników. Tylko w 2012 roku zwolnieniami grupowymi objętych zostało 1500 osób. Zdaniem związkowców to pracownicy najbardziej odczuli konsekwencje restrukturyzacji zatrudnienia i zmian organizacyjnych. Teraz pracodawca powinien podzielić się z nimi zyskami. – Zarząd powinien dowartościować tych pracowników, którzy w firmie zostali i nadal dla niej pracują. Bardzo często jest to praca w trudnych i niebezpiecznych warunkach, w zmniejszonych obsadach. Najwyższy czas, żebyśmy pod względem wynagrodzeń i zabezpieczeń socjalnych zaczęli się zbliżać do innych europejskich zakładów ArcelorMittal – dodaje Goiński.

Solidarność domaga się także podniesienia płacy minimalnej w AMP do poziomu 2200 zł brutto. – To jest jeden z naszych priorytetów płacowych na przyszły rok – mówi przewodniczący. Podwyżkę płacy minimalnej odczuliby przede wszystkim ci pracownicy, którzy zostali przeniesieni z firm zewnętrznych. Mimo że pracują na tych samych stanowiskach i w tych samych warunkach, ich wynagrodzenia są znacznie niższe. Część z nich dostaje ok. 1300 zł na rękę. Związkowcy podkreślają, że podniesienie płacy minimalnej do tej wysokości pozwoliłoby także na zniwelowanie różnic w zarobkach pracowników AMP.

Kolejny postulat Solidarności dotyczy nagrody za wkład pracy w 2014 roku w wysokości 2000 zł brutto dla wszystkich pracowników, którzy w 2014 roku byli zatrudnieni w ArcelorMittal Poland lub w spółkach świadczących usługi na rzecz AMP.

aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.