Solidar Śląsko Dąbrow

Napięta atmosfera w górnictwie

8 marca zostanie uzgodniony harmonogram ewentualnych akcji protestacyjnych w górnictwie – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele czterech największych górniczych central związkowych podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Decyzja ta jest podyktowana pogarszającą się sytuacją w spółkach węglowych.

– W Jastrzębskiej Spółce Węglowej i w Katowickim Holdingu Węglowym ogień się zapalił. Trochę spokojniej jest w Kompanii Węglowej, ale tam mamy bardzo negatywną sytuację pod względem bezpieczeństwa pracy. Nigdy nie zdarzył nam się taki rok, by po pierwszych dwóch miesiącach było aż 9 wypadków śmiertelnych w górnictwie i bardzo wiele sygnałów o wypadkach ukrywanych –  mówił Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności.

3 marca ruszają masówki informacyjne w kopalniach JSW, zarząd uzależnia wprowadzenie podwyżek od przyjęcia zmienionego układu zbiorowego, a jednocześnie planuje się w połowie roku  debiut tej spółki na giełdzie. Cały czas napięta jest też sytuacja w KHW.  – 10 marca dojdzie do kolejnych niepokojów społecznych w holdingu, związanych z wysokością wypłat. My nie pozwolimy na to, aby błędami i zaniechaniami lat poprzednich obciążani byli górnicy KHW – zapowiedział Bogusław Ziętek, szef WZZ Sierpień 80.

Związkowcy podkreślili, że jedną z kluczowych spraw i potencjalnym polem konfliktu społecznego w górnictwie jest kwestia warunków ewentualnych debiutów giełdowych spółek węglowych. – Skarb Państwa musi zagwarantować, że przy ewentualnym debiucie giełdowym, uzyskane z niego środki zasilą i podwyższą kapitał zakładowy danej spółki, a nie budżet państwa. JSW jest w najtrudniejszej sytuacji, bo nie ma Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i nie wyobrażamy sobie, że przed prywatyzacją taki układ w spółce nie będzie zawarty. Bez gwarancji pracowniczych niemożliwy jest debiut giełdowy spółek węglowych – podkreślił Dominik Kolorz.

Zapowiedziane na 8 marca spotkanie górniczych central związkowych poprzedzą zaplanowane na 7 marca obrady powołanego przez Zespół Trójstronny ds. bezpieczeństwa socjalnego górników podzespołu ds. konsolidacji sektora. Między innymi od przebiegu tych negocjacji na temat przedstawionego przez stronę społeczną projektu konsolidacji spółek  węglowych związkowcy uzależniają swoje dalsze działania.

Na początku lutego górnicze centrale związkowe zwróciły się do wszystkich klubów parlamentarnych o rozpoczęcie szerokiej debaty publicznej na temat funkcjonowania górnictwa oraz konieczności zmian prawnych i organizacyjnych w sektorze. Na zaproszenie odpowiedziały  tylko kluby parlamentarne PiS i SLD. – Spotkanie z posłami PiS odbędzie się 2 marca. Jesteśmy w trakcie ustalania terminu spotkania z posłami SLD – poinformował szef górniczej „S”. 

W czasie konferencji związkowcy przedstawili również swoje obawy  związane z trwającymi od ponad 2 lat sejmowymi pracami nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Szef ZZ Kadra Dariusz Trzcionka alarmował, że wykreślenie z projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego zapisu o tym, że podziemne wyrobiska i urządzenia nie są budowlami w rozumieniu prawa budowlanego, może  doprowadzić do upadłości branży, bo będzie oznaczało konieczność wypłaty samorządom miliardowych podatków od tych wyrobisk i urządzeń.

W konferencji obok szefa górniczej Solidarności uczestniczyli Bogusław Ziętek, szef WZZ Sierpień 80, Dariusz Trzcionka, szef ZZ Kadra i Andrzej Chwiluk, szef ZZGwP.

zobacz też relację video

Dodaj komentarz