Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda w AMP

420 zł brutto wpłynie dodatkowo na konta pracowników ArcelorMittal Poland razem z wynagrodzeniem za lipiec. Środki zostaną wypłacone do 10 sierpnia i zostały zagwarantowane w porozumieniu płacowym na 2023 rok.

Jest to kolejna transza nagrody za wkład w funkcjonowanie spółki w 2022 roku oraz druga rata nagrody EBDITA. W sumie dzięki staraniom zakładowych organizacji związkowych łączna wartość tych nagród w 2023 roku wyniesie blisko 1500 zł brutto.

Ponadto 10 lipca związki zwróciły się do pracodawcy o wypłatę nagrody inflacyjnej w wysokości 3 tys. zł brutto. W piśmie do prezesa koncernu Sanjay Samaddara związkowcy podkreślili, że takie dodatkowe wsparcie finansowe jest niezbędne ze względu na rosnące koszty utrzymania, które wynikają z wysokich cen podstawowych artykułów spożywczych i nośników energii.

Przedstawiciele organizacji związkowych zaznaczyli, że wynagrodzenia pracowników AMP zaczynają się zbliżać do poziomu płacy minimalnej, która w tym roku wzrosła w sumie o 19,6 proc. To wskaźnik wyższy od wskaźnika tegorocznych podwyżek w koncernie. W ocenie związków, spadek realnej wartości wynagrodzeń przełoży się na postrzeganie AMP jako mało atrakcyjnego pracodawcy nie tylko wśród pracowników, ale także wśród kandydatów do pracy. – Pracownikom jest coraz trudniej, cały czas rosną ceny, koszty utrzymania są coraz wyższe, a realna wartość wynagrodzeń w spółce spada. Wypłata takiej nagrody byłaby jak najbardziej uzasadniona. Świadczyłaby nie tylko o dobrych relacjach pracodawcy z pracownikami i stroną społeczną, ale także budowałaby pozytywny wizerunek firmy – mówi Mirosław Nowak, przewodniczący „Solidarności” w AMP.

W piśmie do pracodawcy związkowcy podkreślili, że dodatkowe środki powinny wpłynąć na konta pracowników jeszcze w okresie wakacyjnym.

aga
źródło foto: Solidarność AMP/Jacek Zommer