Solidar Śląsko Dąbrow

Nawet Nagroda Nobla nie chroni przed klimatyczną cenzurą

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ostatniej chwili odwołał wystąpienie dr. Johna Clausera, ubiegłorocznego laureata Nagrody Nobla z fizyki. W ostatnim czasie dr Clauser krytykował dominującą narrację dotyczącą zmian klimatu i zwracał uwagę na histerię kreowaną przez polityków oraz media wokół tego tematu.

20 lipca dr John Clauser miał poprowadzić organizowane przez MFW seminarium na temat komputerowych modeli klimatycznych. W przededniu wydarzenia noblista otrzymał maila, w którym poinformowano go, że jego wystąpienie zostało odwołane. O sprawie poinformowała organizacja CO2 Coalition, której dr Clauser jest członkiem.

W swoich publicznych wypowiedziach dr Clauser wielokrotnie krytykował komputerowe modele klimatyczne, na podstawie których budowana jest narracja o tzw. kryzysie klimatycznym i dominującej roli działalności człowieka w zmianach klimatu. Fizyk wskazywał, że modele te nie uwzględniają wpływu chmur na kształtowanie klimatu naszej planety, co w jego ocenie jest niezwykle istotnym czynnikiem.

W wypowiedzi cytowanej na stronie CO2 Coalition dr Clauser podkreśla, że błędna nauka dotycząca zmian klimatu przerodziła się w masową pseudonaukę uprawianą przez polityków i dziennikarzy. Tworzone na jej podstawie polityki klimatyczne zagrażają światowej gospodarce i dobrobytowi miliardów ludzi. – Moim zdaniem nie ma prawdziwego kryzysu klimatycznego. Istnieje jednak bardzo realny problem z zapewnieniem przyzwoitego standardu życia dużej populacji świata i związany z tym kryzys energetyczny, który jest zaostrzany przez błędną naukę o klimacie – zaznacza laureat Nagrody Nobla z fizyki.

Dr John Clauser jest kolejnym uznanym naukowcem, który pada ofiarą prewencyjnej cenzury tylko dlatego, że głosi poglądy odmienne od dominującej narracji dotyczącej przyczyn i skutków zmian klimatu. Wcześniej taki los spotkał m.in. fizyka z Uniwersytetu Princeton prof. Williama Happera, czy prof. Richarda Lindzena, fizyka atmosfery z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Bulwersującą sprawę odwołania wystąpienia dr. Clausera przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy opisały niektóre mainstreamowe media w USA w tym m.in. Newsweek. To daje cień nadziei, że próba trwałego wykluczenia noblisty w dziedzinie fizyki z publicznej debaty dotyczącej zmian klimatu jednak się nie powiedzie. Wykluczenie to byłoby niebywałym skandalem, zwłaszcza, jeśli zestawimy naukowy dorobek dr. Clausera i innych prominentnych uczestników tej debaty. I nie chodzi tutaj wyłącznie o nastoletnią szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg. Na przykład Rajendra Kumar Pachauri, wieloletni szef działającego przy ONZ Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), czyli organizacji, która ma decydujący wpływ na kształtowanie międzynarodowej polityki klimatycznej, z wykształcenia był… inżynierem kolejnictwa.

łk