Solidar Śląsko Dąbrow

Materiały pochodzące z recyklingu opon mogą znaleźć szerokie zastosowanie

„RE-PLAN CITY LIFE” to międzynarodowy projekt, którego celem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej wtórnego wykorzystania opon. Jednym z partnerów projektu jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Impulsem do udziału Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w projekcie był fakt, że w krajowym systemie gospodarki odpadami, recykling tak powszechnego odpadu jakim są zużyte opony funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie – mówi mgr inż. Mariusz Kalisz, koordynator Projektu w katowickim Instytucie. Jak podkreśla, opony są z reguły poddawane termicznemu przekształcaniu w cementowniach. Wprawdzie w procesie tym odzyskiwana jest energia, ale z punktu widzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, ich potencjał surowcowy jest marnowany. Tymczasem, z wieloletnich badań prowadzonych przez jednostki naukowe w Unii Europejskiej wynika, że przy odpowiednim podejściu, materiały pochodzące z recyklingu opon, takie jak guma, stal i tworzywa sztuczne, mogą zostać wykorzystane na wiele sposobów w różnych sektorach gospodarki. W transporcie mogą służyć m.in. do produkcji elementów tłumiących drgania wykorzystywanych chociażby w infrastrukturze tramwajowej, w sporcie i rekreacji do wytwarzania mat lekkoatletycznych i bieżni. Z kolei, w budownictwie i drogownictwie mogą być wykorzystywane zarówno do produkcji nowych materiałów, jak i półfabrykatów i domieszek granulatów gumowych poprawiających właściwości użytkowe betonu czy mas bitumicznych i asfaltów.

W ramach projektu „RE-PLAN CITY LIFE” opracowane zostaną m.in. narzędzia informatyczne wspierające rozwój i wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Planowane jest uruchomienie bazy danych oraz platformy internetowej umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy podmiotami zainteresowanymi recyklingiem opon.

Projekt jest koordynowany przez europejskie stowarzyszenie ETRA zrzeszające ponad 250 podmiotów zajmujących się recyklingiem opon w 43 krajach. Wśród jego partnerów znalazły się także instytucje z Francji, Włoch, Słowenii i Grecji. Łączny koszt projektu to ok. 1,6 mln zł. Środki pochodzą z europejskiego programu LIFE oraz z NFOŚiGW, który przekazał na ten cel dotację wynoszącą 405 tys. zł.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: źródło foto: libreshot.com