Solidar Śląsko Dąbrow

„Zielona Pracownia” po raz dziewiąty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejną edycję konkursu na stworzenie projektu pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych czy chemiczno-fizycznych. Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane do 3 lutego.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023” skierowany jest do klas 4-8 szkół podstawowych oraz do szkół średnich z województwa śląskiego, które nie posiadają jeszcze pracowni utworzonych ze środków Funduszu. Placówki oświatowe zainteresowane udziałem w konkursie muszą przedstawić projekt pracowni, w której uczniowie będą zdobywać wiedzę dotyczącą przyrody i pokrewnych przedmiotów.
Podczas oceny wniosków jury będzie brało pod uwagę takie kwestie jak: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i nie może być wyższa niż 12 tys. zł. Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej katowickiego Funduszu.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do tej pory w szkołach województwa śląskiego powstało 439 nowoczesnych pracowni, których uruchomienie pochłonęło ponad 16,5 mln zł.

aga
źródło foto: WFOŚiGW Katowice