Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki w kopalniach PGG

W poniedziałek w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej były prowadzone masówki informacyjne dla załóg. W środę zbierze się sztab protestacyjno-strajkowy trzynastu central związkowych z PGG, aby podjąć decyzje w sprawie dalszych działań. W spółce od 31 stycznia trwa pogotowie strajkowe.
 
– Masówki mają cel informacyjny. Chcemy, aby załoga dowiedziała się o sytuacji w firmie bezpośrednio od uczestników rozmów, z pierwszej ręki, a nie z kolportowanych w internecie plotek i półprawd. Główne tematy to sprawa podwyżek, naliczania „czternastek”, no i oczywiście węgiel na zwałach oraz przyszłość Ruchu Pokój – mówi Artur Braszkiewcz, wiceprzewodniczący „Solidarności” w PGG.
 
Przyczyną decyzji związków zawodowych o ogłoszeniu pogotowia strajkowego jest fiasko mediacji w trwającym od kilku miesięcy sporze zbiorowym dotyczącym tegorocznych płac w firmie. Propozycje zarządu spółki rozmijają się z oczekiwaniami strony związkowej. Oliwy do ognia dolały rozbieżności pomiędzy zwiazkowcami a pracodawcą w sprawie sposobu naliczania nagrody rocznej, tzw. czternastki. Ponadto, jak podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności” i przewodniczący związku w PGG, strona społeczna jest niezadowolona ze sposobu prowadzenia mediacji w ramach sporu zbiorowego. – Trudno było się oprzeć wrażeniu, że mediator ma problem, aby zachować absolutnie niezbędną w tej roli bezstronność – podkreślił Hutek.  Po ostatnim spotkaniu z mediatorem, strona związkowa oświadczyła, że uważa mediacje za zakończone. Mimo to mediator wyznaczył kolejne spotkanie na 7 lutego. W środę 5 lutego zbiorą się członkowie sztabu protestacyjno-strajkowego w PGG, aby podjąć decyzję co do dalszych kroków w sporze z zarządem w firmy.
 
Konfliktowi płacowemu towarzyszą też rosnące obawy związkowców o przyszłość PGG.  Chodzi o rosnące zwały węgla przy kopalniach i brak przychodów za zakontraktowany i nieodebrany przez energetykę surowiec. Ogromne obawy budzi też fakt wstrzymania inwestycji m.in. w Ruchu Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej
 
ny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Petr Stefek/CC BY 3.0
 

Dodaj komentarz