Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac zasadniczych w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”

O 9,2 proc. wzrosły wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Nowy regulamin wynagradzania w hucie został podpisany przez pracodawcę i związki zawodowe 29 stycznia. Wyższe wypłaty wpłyną na konta załogi do 10 lutego.  
 
Jan Jelonek, przewodniczący zakładowej „Solidarności” podkreśla, że podczas negocjacji z pracodawcą związkowcy obok podwyżek płac domagali się wliczenia części miesięcznej premii do podstaw wynagrodzen i obydwa cele zostały osiągnięte. Podczas negocjacji strona związkowa uzgodniła z przedstawicielami zarządu huty, że stawki pracowników wzrosną o 5 proc., a środki na ten cel będą pochodziły z funduszu premiowego. Następnie tak zwiększone podstawy wynagrodzeń zostaną podniesione o 4 proc. 
 
– Każda podwyżka płacy zasadniczej jest korzystna dla pracowników, bo wiąże się ze wzrostem pochodnych, a także m.in. nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej czy rentowej – mówi Jan Jelonek. Szef „S” w hucie zaznacza, że pracownicy w dalszym ciągu będą otrzymywali miesięczną premię regulaminową, która po zmianach wyniesie 20 proc. płacy zasadniczej. 
 
Huta Cynku Miasteczko Śląskie jest producentem cynku i ołowiu. Zakład zatrudnia 820 pracowników.
 
aga
 

Dodaj komentarz