Solidar Śląsko Dąbrow

Osłony dla pracowników Banku Millennium

Wysokie odprawy uzależnione od stażu pracy i objęcie zwalnianych pracowników pakietem świadczeń zdrowotnych – to warunki, na jakich w Banku Millennium przeprowadzone zostaną zwolnienia grupowe. Odprawy wynegocjowała „Solidarność”.
 
Zwolnienia grupowe w Banku Millenium  rozpoczęły się 1 lutego. W ciągu dwóch miesięcy z banku w całej Polsce odejdzie 260 osób, które dzięki „S” mogą liczyć na osłony socjalne. Odprawy, jakie zwalniani pracownicy otrzymają, będą stanowiły wielokrotność kwoty bazowej wynoszącej 6 tys. zł brutto. Jak informuje Marzena Tabor, przewodnicząca „Solidarności” w banku, przykładowo pracownik z pięcioletnim stażem dostanie odprawę równą 4-krotności kwoty bazowej, z dziesięcioletnim 6-krotności. Osoby, które w banku pracowały najdłużej, mogą liczyć na odprawę wynoszącą 12-krotność kwoty bazowej. Dodatkowo, zwalniani pracownicy przez 6 miesięcy zostaną objęci pakietem świadczeń zdrowotnych, z którego będą korzystali na takich samych zasadach, jak do tej pory.
 
O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych pracodawca poinformował „S” na początku stycznia. W ciągu trwających blisko trzy tygodnie negocjacji związkowcy przeforsowali większość z przygotowanych przez siebie propozycji. – Podpisaliśmy dobre porozumienie, wysokość odpraw jest znacznie wyższa, niż przewidują przepisy pracy. Udało nam się to m.in. dzięki współpracy z Krajową Sekcją Bankowców NSZZ „Solidarność” – mówi Marzena Tabor. 
 
Redukcje etatów są związane z przejęciem 1 października zeszłego roku Euro Banku przez Bank Millennium. Po zakończeniu procesu zwolnień grupowych bank będzie zatrudniał blisko 7950 osób.
 
aga
źródło foto:commons.wikimedia.org/public domain
 
 

Dodaj komentarz