Solidar Śląsko Dąbrow

List intencyjny w sprawie obchodów 13 grudnia

W Katowicach podpisany został list intencyjny w sprawie organizacji ogólnopolskich uroczystości związanych z 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Centralne obchody odbędą się w województwie śląskim w dniach 12- 28 grudnia.

– Sygnatariusze listu deklarują wolę współdziałania na rzecz organizacji ogólnopolskich obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego a w szczególności realizacji spektaklu, który będzie miał miejsce 16 grudnia 2011 pod KWK Wujek w Katowicach – napisano w dokumencie, który podpisali Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Piotr Uszok, prezydent Katowic oraz Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego. Jutro swój podpis pod listem złoży nieobecny dzisiaj w Katowicach Piotr Duda, szef Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Pismo zobowiązuje jego sygnatariuszy do przeznaczenia środków finansowych na organizację  grudniowych uroczystości oraz współpracy z Krajowym Komitetem Organizacyjnym Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego. Ostateczna wysokość wsparcia finansowego poszczególnych sygnatariuszy zależeć będzie od tego, jaką kwotę uda się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodaj komentarz