Solidar Śląsko Dąbrow

Gwarancje dla pracowników JSW

10-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i gwarancje zachowania wszystkich uprawnień wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy do czasu wynegocjowania nowego, jednolitego układu zbiorowego w spółce.  To najważniejsze uzgodnienia podjęte podczas czwartkowych rozmów pomiędzy stroną społeczną a zarządem JSW.

Jak podkreślił Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW, uzgodniony i parafowany w czwartek dokument dotyczący gwarancji pracowniczych to pierwszy z kilku kroków, jakie muszą nastąpić, aby konflikt w spółce zakończył się porozumieniem. – To dopiero połowa sukcesu. Przed nami dalsze negocjacje, dotyczące pozostałych spraw związanych z ewentualnym debiutem giełdowym i kwestia naszych postulatów płacowych. Oczekujemy odpowiednich gwarancji prawnych, podpisanych przez przedstawicieli resortów skarbu i gospodarki – powiedział Kozłowski.

W związku z faktem zawarcia pierwszych, satysfakcjonujących przedstawicieli strony społecznej uzgodnień, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW podjął decyzję, że zawiesza strajk włoski, prowadzony od  4 maja w kopalniach spółki.

Jak ocenia Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a zarazem szef górniczej „S”, parafowany dokument zawiera korzystne dla pracowników JSW zapisy.  – To pierwszy z czterech kroków na drodze do porozumienia. Pozostałe to  gwarancja zachowania władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW,  bezpośrednie porozumienia gwarantujące akcje pracownikom JSW, również tym tzw. nieuprawnionym oraz porozumienie płacowe – wymienia Kolorz.

Jego zdaniem jest duża szansa, że  w ciągu 2-3 tygodni uda się kompleksowo uzgodnić treść wszystkich dokumentów wchodzących w skład porozumienia, które zakończą konflikt w JSW. – Uważam, że lepszym rozwiązaniem niż forsowanie debiutu giełdowego w sztywnym terminie 30 czerwca i w atmosferze niepokojów w spółce jest ewentualny debiut giełdowy miesiąc później, ale za to w atmosferze spokoju społecznego – dodał Dominik Kolorz.

Trwające przeszło 11 godzin czwartkowe rozmowy odbywały się w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, przy udziale wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka oraz wiceministrów gospodarki i skarbu. Kolejne etap rozmów rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
 

Dodaj komentarz