Solidar Śląsko Dąbrow

List do szefa Fiata

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wysłał list do Sergio Marchionne, dyrektora generalnego grupy Fiata z propozycją spotkania w sprawie sytuacji pracowników tyskiej fabryki koncernu i propozycją podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy standardów dialogu społecznego w Fiat Auto Poland. Decyzja o wysłaniu listu do szefa grupy Fiata jest podyktowana przedłużającym się konfliktem pomiędzy związkami zawodowymi a dyrekcją fabryki w Tychach.

– Chcemy podkreślić, że NSZZ Solidarność, będąc największym i najsilniejszym związkiem w Polsce, jest jednocześnie związkiem, który odpowiedzialnie i na drodze dialogu stara się rozwiązywać konflikty. To związek zrzeszający ludzi, którzy traktują swój zakład pracy jako wspólne dobro pracowników i właścicieli. Pan sam docenił odpowiedzialność NSZZ Solidarność, z uznaniem wypowiadając się o działaniach naszego związku na rzecz rozwoju Fiata w Polsce. Wierzymy, że podejmie Pan pilne działania, aby przekonać dyrekcję FAP, że o tak cenny kapitał, jakim są pracownicy fabryki Fiata w Polsce, należy szczególnie dbać – napisali przedstawiciele Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w liście do szefa koncernu.

W tyskiej fabryce Fiata od 11 kwietnia trwa referendum, w którym pracownicy decydują o przeprowadzeniu w spółce akcji protestacyjno-strajkowych. Od 10 marca w zakładzie toczy się spór zbiorowy na tle płacowym.

pobierz pełną treść listu

Dodaj komentarz