Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy układ zbiorowy

Wyrównanie stawek dla najmniej zarabiających pracowników, 2-procentowe podwyżki płac dla całej załogi i wliczenie 7-procentowej premii regulaminowej do płacy zasadniczej – to najważniejsze zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy podpisanego dzisiaj w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie.

Zdaniem Andrzeja Dudzika, szefa zakładowej Solidarności zapisy nowego ZUZP są korzystne dla załogi spółki. – Na wyrównaniu stawek skorzysta blisko połowa pracowników, którzy otrzymają od kilkudziesięciu do kilkuset złotych podwyżki –  mówi Dudzik.

Strony uzgodniły, że w każdym ostatnim kwartale negocjowane będą podwyżki wynagrodzeń na następny rok. Kolejnym zapisem ocenianym przez stronę związkową jako satysfakcjonujący jest zwiększenie wymiaru odprawy emerytalnej. Natomiast w obszarze funduszu socjalnego utrzymano zapisy starego układu.

Wprowadzenie zmian do ZUZP zostało zaproponowane przez zarząd spółki we wrześniu ubiegłego roku zaraz po zakończeniu procesu wartościowania stanowisk pracy przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną. Związkowcy przyznają, że w przedsiębiorstwie obowiązywał układ podpisany jeszcze w 1996 roku z późniejszymi protokołami. –  Zgodziliśmy się z pracodawcą i rozpoczęliśmy prace nad nim – dodaje Dudzik. Jednak już w listopadzie doszło do impasu w rozmowach.Negocjacje zostały wznowione dopiero na początku lutego i teraz zakończyły się sukcesem.

Teraz ZUZP zostanie przekazany do PIP i po zarejestrowaniu wejdzie w życie. Związkowcy mają nadzieję, że nastąpi to już w przyszłym miesiącu.

Dodaj komentarz