Solidar Śląsko Dąbrow

Lepsze zarobki w Paccorze i w Huhtamaki

Do 10 maja na konta pracowników firmy Paccor Polska w Siemianowicach Śląskich oraz zakładów Huhtamaki Food Serwis Poland w Czeladzi i w Gliwicach wpłyną wyższe wynagrodzenia. Wzrost płac to efekt negocjacji pomiędzy reprezentantami „Solidarności” a pracodawcami.

Podwyżki weszły w życie 1 kwietnia. W Paccor Polska stawki zasadnicze zdecydowanej większości pracowników wzrosły o 2,5 proc. Oprócz tego 30 proc. osób najlepiej ocenionych przez przełożonych dostało podwyżkę wynoszącą 200 zł brutto. Natomiast pracownikom ocenionym na poziomie bardzo dobrym lub dobrym przyznano dodatkowo 125 zł brutto. Pracownicy mieli też szansę na podwyżki indywidualne. Na ten cel pracodawca przekazał kierownikom i dyrektorom 1 proc. puli środków przeznaczonych na wzrost płac. – Podpisaliśmy dobre porozumienie. Warto zaznaczyć, że podwyższenie płac zasadniczych pociągnie za sobą wzrost innych składników wynagrodzeń, chociażby dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym – mówi Adam Flakus, przewodniczący międzyzakładowej „S” działającej w Paccor Polska oraz w czeladzkim i gliwickim zakładzie Huhtamaki.

Podczas negocjacji uzgodniono także, że najniższa płaca zasadnicza w spółce Paccor Polska wzrośnie z 2800 zł brutto brutto do 3000 zł brutto, co oznacza, że osoby najmniej zarabiające automatycznie dostały 200 zł podwyżki.

Natomiast w zakładach Huhtamaki Food Service w Gliwicach i w Czeladzi wzrost płac zasadniczych był uzależniony od oceny pracowników przez przełożonych i wyniósł 200 zł brutto, 130 zł brutto lub 75 zł brutto. Adam Flakus podkreśla, że ze względu na trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, związkowcy musieli wyrazić zgodę na zawieszenie w 2021 roku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. – Bez zawieszenia funduszu podwyżki byłyby niemożliwe. Nie była to łatwa decyzja, ale podjęliśmy ją po konsultacji z pracownikami – zaznacza.

W Paccor Polska negocjacje płacowe zakończone zostały 16 kwietnia, natomiast w Huhtamaki Food Service porozumienie osiągnięto 18 marca. Wszystkie zakłady zajmują się produkcją jednorazowych opakowań na żywność i zatrudniają w sumie ok. 1400 osób. „Solidarność” jest jedyną organizacją związkową działającą na ich terenie.

aga
źródło foto: pixabay.com