Solidar Śląsko Dąbrow

Samochodowy protest i odwiedziny biur poselskich

Związkowcy ze spółek Grupy Tauron Polska Energia ponownie protestowali w Katowicach przeciwko wydzieleniu z Grupy tzw. aktywów węglowych. Przez godzinę po ulicach w sąsiedztwie siedziby zarządu Grupy TPE jeździło ok. 60 samochodów z banerami, plakatami i związkowymi flagami. Związkowcy odwiedzili też biura poselskie reprezentantów partii rządzącej, w tym biuro Mateusza Morawieckiego.

– Nie ma naszej zgody na rozmontowywanie Grupy Tauron. Protestujemy przeciwko tym planom od dłuższego czasu. Wysłaliśmy pisma do premiera, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Może ta nasza korespondencja nie dotarła, bo poczta zawiodła, również ta elektroniczna? Nie wiemy, dlatego postanowiliśmy nasze pisma dostarczyć osobiście – powiedział Dariusz Piechowicz z Solidarności w spółce Tauron Wydobycie. Zaznaczył, że związki zawodowe z Tauronu oczekują uczciwego dialogu z zarządem oraz z reprezentantami rządu na temat przyszłości Grupy.

Kopie tych pism związkowcy zostawili również w biurach posłów Michała Wójcika, Bożeny Borys-Szopy, Ewy Malik i Roberta Warwasa. Biuro Waldemera Andzela było zamknięte.

W połowie kwietnia Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego, zakładającego, przeniesienie do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego aktywów związanych z wytwarzaniem energii z węgla, które obecnie znajdują się w strukturach PGE, Tauronu i Enei. W ramach tych koncernów energetycznych funkcjonuje 70 energetycznych bloków węglowych. W ocenie „Solidarności” z Tauronu zapowiadane zmiany doprowadzą do likwidacji tej Grupy oraz zwolnień pracowników.

ny