Solidar Śląsko Dąbrow

Korzystne zmiany w układzie zbiorowym pracy

Dodatki stażowe i podwyższenie o 100 proc. odprawy emerytalno-rentowej to najważniejsze zmiany wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Zarządzie Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Zabrzu. Na uruchomieniu dodatku stażowego większość pracowników zyska miesięcznie co najmniej 90 zł  na rękę.

Jak informuje Witold Marek, przewodniczący zakładowej Solidarności, do dodatku stażowego uprawnieni zostali pracownicy, którzy przepracowali w firmie 10 lat. – Osobom o stażu pracy wynoszącym od 10 do 20 lat będzie przysługiwał dodatek w wysokości 10 proc. połowy płacy minimalnej. W 2016 roku jest to 92,5 zł na rękę. Po 20 latach pracy dodatek ten wyniesie 20 proc. połowy płacy minimalnej, czyli obecnie jest to 185 zł – wyjaśnia przewodniczący. Podkreśla, że dzięki takiemu zapisowi dodatek stażowy będzie podnoszony co roku proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej.

Zmiany do ZUZP zostały już zarejestrowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Wraz z wypłatą za czerwiec pracownicy spółki otrzymają dodatek stażowy za ten miesiąc oraz wyrównanie ze maj.

Podczas negocjacji dotyczących zmian w ZUZP związkowcy ustalili też z pracodawcą, że odprawa emerytalna będzie stanowić równowartość dwóch miesięcznych pensji. To o 100 proc. więcej niż wynika z zapisów Kodeksu pracy. Z 200 do 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia podniesiona została także jednorazowa nagroda przyznawana pracownikom po 45 latach pracy.

Spółka ZBM-TBS Zabrze powstała na bazie zabrzańskiego Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. Jak informuje Witold Marek, kilkanaście lat temu w ZUZP funkcjonowały podobne zapisy, ale ze względu na bardzo trudną sytuację firmy związkowcy zgodzili się, aby z nich zrezygnować. – Sytuacja zdecydowanie się poprawiła, dlatego uznaliśmy, że należy pracownikom przywrócić to, co zostało im zabrane – dodaje przewodniczący.

ZBM-TBS zatrudnia blisko 180 pracowników. Spółka zajmuje się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz budową mieszkań na wynajem.

ak
źródło foto:pixaby.com/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.