Solidar Śląsko Dąbrow

Zaostrza się konflikt w spółce Węglokoks Energia ZCP

Zaostrzył się spór zbiorowy w należącej do grupy Węglokoks Energia spółce Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia w Rudzie Śląskiej. Zakładowe organizacje związkowe rozważają przeprowadzenie referendum strajkowego. Konflikt dotyczy podwyżek płac.

Na początku roku w dwóch innych spółkach wchodzących w skład grupy Węglokoks Energia – w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej i w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach pracodawcy uzgodnili ze związkami zawodowymi, że w tym roku płace zasadnicze wzrosną odpowiednio o 150 zł brutto w rudzkim PEC i o 135 zł brutto w NSE. – Tymczasem w ZCP Carbo-Energia w lutym pracodawca bez konsultacji ze związkami zawodowymi ustalił, że podwyżka w tej firmie wyniesie 70 zł brutto, a więc połowę mniej niż w pozostałych spółkach grupy. W dodatku podwyżką objął tylko około 60 proc. załogi. To wzbudziło sprzeciw wszystkich związków zawodowych i na początku marca wszczęliśmy spór zbiorowy – mówi Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w Węglokoks Energia.

Prowadzone od marca negocjacje nie przyniosły zbliżenia stanowisk. 29 czerwca strony spisały protokół rozbieżności. – Upór prezesa jest dla nas niezrozumiały. Tym bardziej że spółka w 2015 roku osiągnęła zysk w wysokości 2,5 mln zł, a pierwsze miesiące tego roku pokazały, że jej wyniki finansowe są jeszcze lepsze niż rok wcześniej.  W żądaniach w sporze zbiorowym strona społeczna zgłosiła postulat podwyżki o 400 zł brutto, ale dla wszystkich jest oczywiste, że dążymy po prostu do tego, żeby podwyżki w ZCP były na podobnym poziomie, jak w pozostałych spółkach grupy i objęły całą załogę, a nie tylko połowę – podkreśla Gierek.

ZCP Carbo-Energia zatrudnia blisko 190 osób. Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej zarówno dla zakładów przemysłowych, jak i odbiorców indywidualnych.

ny
źródło foto:węglokoksenergia.pl/materiały prasowe

 

Dodaj komentarz