Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienia grupowe w Newagu w Gliwicach

Do końca roku pracę w Newagu w Gliwicach może stracić nawet 280 osób. Zarząd firmy poinformował organizacje związkowe działające w gliwickim zakładzie spółki o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Strona związkowa wszczęła spór zbiorowy, domagając się osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników.

– W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pismo od pracodawcy, z którego wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia zwolnieniami grupowymi objętych zostanie do 280 pracowników – mówi Zbigniew Wnuk, wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności. Dodaje, że produkcja nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Dragon i Griffin przeniesiona zostanie do zakładu Newagu znajdującego się w Nowym Sączu. W Gliwicach wykonywane będą jedynie naprawy lokomotyw typu EP09.

O planach restrukturyzacji firmy pracodawca poinformował stronę związkową 5 maja. Zwolnienia grupowe i przeniesienie produkcji lokomotyw z Gliwic do Nowego Sącza było jednym z czterech przedstawianych wówczas wariantów dotyczących przekształceń w spółce. Na wniosek organizacji związkowych w sprawę zaangażowało się prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które 11 maja wystąpiło z apelem do prezesów spółki Newag oraz Grupy PKP o podjęcie rozmów na temat sprzedaży gliwickiego zakładu Newagu na rzecz jednej ze spółek PKP i przekazaniu do niej pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Nie przyniosło to jednak spodziewanego skutku.

16 czerwca związki zawodowe z gliwickiego zakładu, przewidując, że zarząd będzie realizował najgorszy z ich punktu widzenia wariant przekształceń, wszczęły spór zbiorowy z pracodawcą domagając się zabezpieczenia socjalnego dla pracowników. – Odbyły się już pierwsze rozmowy w tej sprawie. Na wtorek 5 lipca zaplanowaliśmy kolejną rundę negocjacji – poinformował Wnuk.

Newag łącznie zatrudnia ok. 1750 pracowników. W gliwickim zakładzie pracuje ok. 320 osób. Od 2013 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak informują związkowcy w zeszłym roku firma wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży wynoszące ponad 1 mld zł.

aga
źródło foto:commons.wikimedia.org/Muri/CC BY-SA 4.0

 

Dodaj komentarz