Solidar Śląsko Dąbrow

Konsolidacja, czyli likwidacja

Spółka OBRUM ma stać się częścią ZM Bumar-Łabędy w wyniku przeprowadzanej przez grupę Bumar konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.  Zdaniem zakładowej Solidarności oznacza to de facto likwidację dobrze prosperującej firmy, zwolnienia pracowników oraz wyprzedaż majątku spółki.

W gliwickim zakładzie zatrudniającym przeszło 200 osób trwają zwolnienia grupowe. Zatrudnienie ma być zredukowane o 10 proc. – To już trzecia fala zwolnień grupowych w ostatnich latach. Udało nam się wynegocjować, że w pierwszej kolejności zwolnienia obejmą pracowników posiadających uprawnienia emerytalne oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do programu dobrowolnych odejść. Natomiast uważamy, że w sytuacji, w której obłożenie pracą w poszczególnych działach nierzadko przekracza 100 proc. i ledwie nadążamy z realizacją zamówień,  należałoby raczej zwiększyć zatrudnienie zamiast zwalniać ludzi – mówi Janusz Krysa, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Zdaniem związkowców niejasne są również przyczyny, dla których OBRUM ma być połączony z Bumarem-Łabędy. – Nasz zakład posiada status jednostki naukowej, dzięki czemu otrzymuje dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  posiada zwolnienie z podatku od nieruchomości, otrzymuje dofinansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych. Chodzi tutaj o kwoty sięgające kilku milionów złotych rocznie. W przypadku włączenia firmy do Bumaru-Łabędy, stracimy te pieniądze – tłumaczy Ryszard Szynkiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności w OBRUM sp. z o.o.

Kolejną problematyczną kwestią jest zapowiadana przeprowadzka siedziby firmy na teren Bumaru-Łabędy, na której OBRUM również straci ogromne pieniądze, jakie zarabia dzierżawiąc część własnych pomieszczeń zewnętrznym firmom. – Położenie naszego zakładu jest bardzo atrakcyjne. Posiadamy dwie własne hale produkcyjne, dwa biurowce i 9 ha gruntów. Dzięki temu, że OBRUM znakomicie prosperuje i od lat przynosi zyski, nasze budynki są systematycznie remontowane.   Prawdopodobnie jest tak, że jedynym powodem połączenia jest właśnie chęć łatwego zysku ze sprzedaży majątku firmy – ocenia Krysa.

Dodatkowo po przenosinach OBRUM musiałby płacić czynsz za dzierżawę pomieszczeń od Bumaru-Łabędy. Nie wiadomo także, co miałoby się stać z parkiem maszynowym i innymi elementami majątku ruchomego firmy. – Decyzja o połączeniu OBRUM-u z Bumarem-Łabędy została podjęta nie tutaj, lecz zza biurka Warszawie. Nie uciekniemy od konsolidacji w przemyśle zbrojeniowym. Pytanie brzmi jednak, czy ma ona polegać na tym, że likwiduje się renomowaną markę, przenosi znakomicie prosperujący zakład i zwalnia pracowników? Naszym zdaniem jest to niedopuszczalne – informuje Piotr Nowak, przewodniczący Regionalnej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność.

Dodaj komentarz