Solidar Śląsko Dąbrow

Przygotowania do rocznicowych obchodów

SONY DSC

Zainaugurował działalność Komitet Organizacyjny obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń grudnia 1981 roku. Na czele komitetu stanął Andrzej Rozpłochowski, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego.

– Chcemy, aby te obchody miały charakter szczególny i wielowymiarowy. Chcemy dotrzeć do młodych ludzi. Planujemy m.in. koncert w Spodku i widowisko multimedialne z udziałem grup rekonstrukcyjnych, odtwarzających wydarzenia grudnia 1981 roku – powiedział Andrzej Rozpłochowski. – Ten element edukacyjny jest dla nas szczególnie istotny. Dlatego obchodom mają towarzyszyć seminaria i konferencje naukowe, a także publikacje książkowe i filmowe – dodał Eugeniusz Karasiński, szef Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym.

W skład Komitetu Organizacyjnego obok Andrzeja Rozpłochowskiego i Eugeniusza Karasińskiego wchodzą m.in. Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Stanisław Płatek, szef Zarządu Krajowego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek, Przemysław Miśkiewicz, szef Stowarzyszenia Pokolenie, szef Solidarności w kop. Wujek Andrzej Grolik, wiceprzewodniczący Solidarności w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland) Stanisław Szrek, a także przedstawiciele władz samorządowych Katowic i Instytutu Pamięci Narodowej.

Powołano też Komitet Honorowy, do którego zaproszono m.in byłego prezydenta RP Lecha Wałęsę, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudę i wojewodę śląskiego. – Do udziału w organizacji obchodów zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk wywodzących się z ruchu solidarnościowego. To szczególna rocznica, którą chcemy zorganizować i obchodzić ponad podziałami – podkreślił Karasiński.
 

Dodaj komentarz