Solidar Śląsko Dąbrow

Konferencja przed manifestacją

Chcemy pokazać rządzącym, że polskie społeczeństwo zasługuje na lepsze życie – mówił Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności na konferencji prasowej poprzedzającej ogólnopolskie akcje protestacyjne organizowane przez związek. Jutro we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się pikiety. W Katowicach demonstracja rozpocznie się o godzinie 15.30 przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ma w niej wziąć udział nawet 5 tys. osób.

– Manifestacja będzie zasadnicza, ale też barwna. Będzie sporo elementów happeningu,będą stragany z hasłem „ Wszystko za 5 zł”, będzie nam towarzyszyła grupa grająca utwory rockowe z lat 80-tych. Teksty tych utworów są wciąż aktualne. Chociażby „Nie wierzę politykom” – powiedział Dominik Kolorz.  

Główne postulaty manifestacji 25 maja to: podniesienie płacy minimalnej, obniżenie akcyzy na paliwa, zwiększenie środków na Fundusz Pracy oraz zwiększenie progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i przyznania zasiłku rodzinnego.

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „S” przypomniał, że związek opracował projekt obywatelski ustawy o płacy minimalnej, uzależniający jej wysokość od wzrostu wynagrodzeń i dynamiki wzrostu PKB, a nie od decyzji politycznych.
Zdaniem Dominika Kolorza postulat obniżenia akcyzy na paliwo jest równie istotny. – Ropa tanieje, na rynkach światowych spadła już o blisko 15 proc.,  natomiast w naszym kraju ani ceny ropy, ani ceny benzyny nie idą w dół. Jest to skutek złych decyzji rządu i ministra finansów, szczególnie decyzji dotyczącej likwidacji ulgi na biopaliwa – zaznaczył.

Kolejne postulaty dotyczą grup społeczeństwa najbardziej narażonych na wykluczenie. W tegorocznym budżecie środki na Fundusz Pracy, z którego finansowane są przekwalifikowania i kursy podnoszące kwalifikacje oraz refundowane składki na ubezpieczenie społeczne zostały obniżone o 70 proc. To, zdaniem związkowców, jeszcze bardziej pogorszy sytuację ludzi młodych na rynku pracy, którzy mają minimalne szanse na znalezienie zatrudnienia.

Dominik Kolorz przypomniał, że blisko dwa lata temu Komisja Trójstronna podjęła decyzję o odmrożeniu progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej, mimo tego Rada Ministrów na wniosek ministra finansów zdecydowała o ich dalszym zamrożeniu. – Ktoś, kto dostaje 460 zł renty i ma na utrzymaniu rodzinę, to naprawdę nie ma z czego żyć – powiedział.

Śląsko-Dąbrowska Solidarność przygotowała również postulaty regionalne z których najważniejszy dotyczy renegocjacji zasad pakietu klimatyczno-energetycznego. – Wprowadzenie zasad pakietu ustalonych przez Komisję Europejską może być katastrofą dla polskiej gospodarki. Szczególnie katastrofą może zakończyć się w naszym regionie, w którym skupione są branże energochłonne – alarmował Kolorz. Z szacunków ekspertów wynika, że tylko na Śląsku straconych może zostać ok. 150 tys. miejsc pracy, a w całej Polsce ok. 220 tysięcy.
 

Dodaj komentarz