Solidar Śląsko Dąbrow

W JSW domagają się wznowienia rozmów

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwrócił się dziś do ministra skarbu Aleksandra Grada o spotkanie się trybie pilnym. – Chcemy wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z oporem resortu skarbu w sprawie podpisania porozumień kończących spory związane z upublicznieniem JSW – informuje Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

– Zasadniczy problem polega na tym, że nie możemy dojść do porozumienia z resortem skarbu co do tego, w jaki sposób powinny zostać zapisane gwarancje dotyczące władztwa korporacyjnego i podziału akcji – mówi Roman Brudziński.
Minister Aleksander Grad najpierw publicznie, a potem w piśmie do związkowców stanął na stanowisku, że kwestie postulatów strony społecznej, związane z zachowaniem władztwa korporacyjnego Skarbu Państwa w JSW oraz podziału akcji, zostały już uwzględnione w innych dokumentach niż porozumienia, których domagają związki zawodowe. Te dokumenty to statut spółki i prospekt emisyjny. Minister podkreśla, że nie ma żadnych wymogów prawnych, aby podpisywać w tych sprawach odrębne porozumienia z przedstawicielami związków.

– To tylko z pozoru może wyglądać na spór o drugorzędne formalności. Wierzymy w deklaracje ministra, ale uważamy, że powinny one zostać zapisane w formie umów pomiędzy związkami a resortami skarbu i gospodarki. Pan minister Grad nie będzie wiecznie szefem resortu skarbu. Gdy za jakiś czas pojawi się nowy minister skarbu, to może powiedzieć, że on żadnych deklaracji nie składał i pracownicy JSW zostaną z pustymi rękami, ewentualnie mogą w nich trzymać skserowane obietnice ministra Grada, ale one nie mają żadnej mocy prawnej – dodaje Roman Brudziński.

– Jeśli pan minister nie zmieni stanowiska w sprawie porozumień, to proces upublicznienia JSW może zostać utrudniony, a wręcz uniemożliwiony – podkreśla Brudziński. – W czwartek 26 maja we wszystkich kopalniach JSW przez 24 godziny będą przeprowadzane masówki, podczas których związkowcy poinformują załogę o przebiegu negocjacji, o postawie resortu skarbu w sprawie proponowanych przez stronę społeczna porozumień i o naszych wątpliwościach związanych z tą postawą – informuje wiceszef Solidarności w JSW.

Niewykluczone, że jeszcze w piątek 27 maja zbierze się prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach, aby omówić sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
 

Dodaj komentarz