Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejny transport z pomocą pojechał na Ukrainę

7 marca śląsko-dąbrowska „Solidarność” wysłała kolejny transport pomocy na ogarniętą wojną Ukrainę. Leki, środki opatrunkowe oraz inne artykuły pierwszej potrzeby trafią do szpitala w Iwano-Frankiwsku.

Transport z pomocą został zorganizowany we współpracy w Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Do Iwano-Frankiwska trafią artykuły aktualnie najbardziej potrzebne ukraińskim medykom.

To już kolejna transza wsparcia śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” dla naszych wschodnich sąsiadów. Pierwsza furgonetka ze środkami opatrunkowymi, medykamentami i artykułami higienicznymi wyjechała na polsko-ukraińską granicę 2 marca. Również w tym dniu Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o przekazaniu 100 tys. zł na pomoc Ukrainie. Kolejne transporty mają być organizowane na bieżąco.

W siedzibie śląsko-dąbrowskiej „S” w Katowicach prowadzona jest też zbiórka środków opatrunkowych i leków. Apel o przyłączenie się do akcji wraz z listą produktów potrzebnych obecnie ukraińskim służbom medycznym został skierowany za pośrednictwem biur terenowych „S” do organizacji związkowych działających w zakładach pracy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

łk