Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejny sukces „Solidarności” w rybnickich wodociągach

Dzięki „Solidarności” działającej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku wynagrodzenia pracowników spółki wzrosną o 480 zł brutto. To już druga podwyżka wynegocjowana przez związek w tym roku.

Uzgodnienie dotyczące podwyżki zapadło 4 lipca w trakcie negocjacji w ramach sporu zbiorowego trwającego w rybnickich wodociągach – Zarząd przychylił się do naszego postulatu dotyczącego wzrostu płac zasadniczych. Stawki osobistego zaszeregowania wzrosną o 480 zł brutto z datą od 1 czerwca, co oznacza, że za czerwiec pracownicy dostaną odpowiednie wyrównanie. Wzrost stawek zasadniczych automatycznie spowoduje również podwyżkę premii regulaminowej – mówi Marek Frelich, przewodniczący „Solidarności” w PWiK w Rybniku.

To już drugie skuteczne negocjacje płacowe „Solidarności” w rybnickich wodociągach w tym roku. Od 1 maja pracownicy spółki dostali podwyżkę stawek osobistego zaszeregowania o 2,3 proc. Dodatkowo wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika wzrosło o 320 zł. – Tę podwyżkę udało się wprowadzić dzięki konstruktywnym rozmowom i wsparciu wiceprezydenta Rybnika Piotra Masłowskiego – zaznacza przewodniczący.

Podwyżka uzgodniona 4 lipca nie oznacza jednak, że spór zbiorowy w rybnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji dobiegł końca. Do realizacji pozostał jeszcze drugi postulat „Solidarności” dotyczący wprowadzenia dodatku za pracę w weekendy i święta. Związkowcy chcą, aby za każdą godzinę pracy w te dni pracownik otrzymywał dodatek w wysokości równej ustawowej minimalnej stawce godzinowej w danym roku. – Teraz za pracę w soboty niedziele i święta jest tylko dzień wolny do odebrania w innym terminie. To jedna z przyczyn, z powodu której doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy utrzymania ruchu zwalniają się, bo pracują na okrągło i nic z tego nie mają. W efekcie ludzi jest coraz mniej i ci, którzy zostali, jeszcze częściej muszą pracować w weekendy i święta więc problem się pogłębia – tłumaczy Marek Frelich.

Zgodnie z zapisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dalsze rozmowy w ramach sporu zbiorowego w PWiK w Rybniku będą prowadzone z udziałem zewnętrznego mediatora.

PWiK zajmuje się zaopatrywaniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków na terenie Rybnika oraz gmin Gaszowice i Jejkowice. Firma zatrudnia 232 pracowników.

łk