Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejne ptasie siedliska uratowane

Remont wyspy na stawie Barzyniec w Ochabach zakończył się sukcesem przyrodników. W zabezpieczonym siedlisku swój pierwszy sezon lęgowy rozpoczęło ponad 100 par rybitwy rzecznej. Inwestycja była niezbędna ze względu na postępującą erozję wyspy.

Znajdujące się w rejonie Górnej Wisły siedliska ptactwa wodno-błotnego są ochraniane dzięki projektowi LIFE.VISTULA.PL. Jest on realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach we współpracy z RDOŚ w Krakowie, Górnośląskim Towarzystwem Ornitologicznym, a także Towarzystwem na rzecz Ziemi. – Pomagamy naturze tam, gdzie to jest niezbędne. Umocnienie i nadsypanie zerodowanych wysp na stawach, na których normalnie osiedlają się ptaki, skutkuje ograniczeniem ryzyka zanikania gatunku – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Jak informuje Damian Czechowski z RDOŚ w Katowicach, wyspa dla rybitw rzecznych na stawie Barzyniec jest piątą z kolei, którą udało się zabezpieczyć. – W porozumieniu z ornitologami i z uwagi na charakterystyczny kształt nazwaliśmy ją „Ptasim rondlem”– podkreśla. – Do tej pory podobne działania zrealizowaliśmy na stawach Granicznik i Olszowiec w Malcu, a także na Zbiorniku Goczałkowickim, gdzie wyspę „Ptasia beczka” zbudowaliśmy od podstaw – dodaje.

Natomiast prace zabezpieczające polegają na wytyczeniu okręgu wokół istniejącej zerodowanej wyspy, wbiciu nieprzepuszczalnych ścian z grodzic winylowych PCV i uzupełnieniu materiału ziemnego.
W Ochabach oprócz wysypy dla rybitwy rzecznej wzmocniono także wyspę, na której ponad 30 lat temu zadomowił się ślepowron. To niezwykle rzadki ptak. W Polsce można go spotkać tylko na południu województwa śląskiego, w zachodniej Małopolsce oraz na Podkarpaciu.

Projekt LIFE.VISTULA.PL został zainicjowany w 2018 roku dzięki środkom pozyskanym z Programu LIFE Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego całkowita wartość to 4 315 534 euro.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach