Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejarze czekają

Kolejarze są gotowi odwołać zaplanowaną na 21 marca demonstrację przed Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, ale nie przerywają akcji protestacyjnej. – Czekamy na podpisanie umowy, która zapobiegnie zapowiadanej na 22 marca likwidacji połączeń kolejowych w naszym regionie. Oczekujemy też rozmów na temat warunków przejmowania pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych  przez spółkę Koleje Śląskie – powiedział Mariusz Samek, przewodniczący Solidarności w Śląskim Zakładzie PR. 

We wtorek 15 marca marszałek województwa śląskiego zapowiedział, że będzie rekomendował Zarządowi Województwa Śląskiego podpisanie półrocznej umowy z Przewozami Regionalnymi na dofinansowanie dotychczasowej liczby połączeń kolejowych w regionie.  – To dobra informacja dla pasażerów i pracowników kolei, ale to nie oznacza, że problem został rozwiązany – podkreślił Samek.

Zakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach podjął dziś decyzję, że będzie kontynuował przygotowania do planowanej demonstracji i strajku ostrzegawczego w obronie połączeń kolejowych i miejsc pracy. – Jeśli w piątek zarząd postąpi zgodnie z rekomendacją marszałka, wtedy zawiesimy akcję. Ewentualne całkowite odwołanie protestu uzależniamy od spełnienia innego ważnego postulatu dotyczącego funkcjonowania spółki Koleje Śląskie – powiedział Samek.

– Chcemy, aby marszałek  wyznaczył pełnomocnika do rozmów ze stroną społeczną w sprawie warunków realizacji postulatu dotyczącego nieprzekazywania pracy przewozowej ze Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz nieuruchomiania połączeń przez spółkę Koleje Śląskie do czasu spisania porozumienia przez Zarząd Województwa Śląskiego ze stroną społeczną w przedmiocie zasad i warunków przejmowania pracowników – poinformował  szef zakładowej Solidarności.

Dodaj komentarz