Solidar Śląsko Dąbrow

Zatrudnienie, bonus i rabaty

Zgoda na wypłatę bonusu, zmiana umów czasowych na umowy na czas nieokreślony dla 100 pracowników gliwickiej fabryki Opla oraz nowe, bardziej korzystne zniżki na zakup samochodów produkowanych przez GM – to efekt starań Solidarności z General Motors Manufacturing Poland.

– W lutym wysłaliśmy do kierownictwa GM Europe list z naszymi postulatami dotyczącymi bonusu, zniżek i umów na czas nieokreślony. I właśnie uzyskaliśmy odpowiedź. Przede wszystkim mamy zgodę na wypłatę bonusu dla pracowników –  powiedział Mariusz Król, szef Solidarności w gliwickim Oplu. – Choć bonus to zwykle nagroda, to w tym przypadku  jest on związany z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania w naszym kraju. Chodzi o choćby częściowe zrekompensowanie podwyżek cen benzyny, prądu i podstawowych artykułów żywnościowych, jakie nastąpiły w tym roku. Wysokość bonusu oraz sposób i termin wypłaty zostaną ustalone w negocjacjach pomiędzy dyrekcją General Motors Manufacturing Poland a  międzyzakładową Solidarnością. Chcemy, aby to nastąpiło jeszcze przed wakacjami – dodał Król.

Do końca pierwszego półrocza setka pracowników gliwickiego zakładu dotychczas zatrudniona na umowy czasowe otrzyma umowy na czas nieokreślony. – Bardzo nam na tym zależało i to się udało. Wierzymy, że proces upowszechniania w naszym zakładzie umów bezterminowych będzie kontynuowany. Przecież zwiększanie stabilności i pewności zatrudnienia leży w interesie nie tylko pracowników, ale również pracodawców – podkreśla szef Solidarności w Oplu.

Pracownicy gliwickiej fabryki od dłuższego już czas wskazywali na fakt, że zniżki jakie otrzymują przy zakupie samochodów Opla niewiele się różnią od zniżek uzyskiwanych standardowo w salonach. – Dość powszechną i uznaną praktyką jest udzielanie pracownikom danej firmy motoryzacyjnej korzystnych zniżek na jej produkty. W GMMP te zniżki wynosiły do 21 proc. na określone modele w określonych konfiguracjach. Teraz dla dwóch modeli – Astry IV HB 1.6 i Astry Classic Combi 1,6 –  te rabaty będą wyższe i sięgną odpowiednio ponad 32 proc. i 26 proc. – powiedział Król.  Ze zniżek mogą korzystać nie tylko pracownicy zatrudnieni przez GMMP, ale też zatrudnieni w fabryce przez agencje pracy tymczasowej oraz załoga Ispolu z Tychów.
 

Dodaj komentarz