Solidar Śląsko Dąbrow

Jest już 700 tysięcy podpisów

Wielki sukces akcji Solidarności! Już ponad 700 tysięcy osób poparło inicjatywę zwołania referendum w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem w tej sprawie będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach. Jak mówi przewodniczący związku Piotr Duda, decyzja o rozpoczęciu zbierania podpisów była znakomitym posunięciem. – Solidarność świetnie odczytała społeczne nastroje w tej  sprawie. Z liczy zebranych już podpisów, ale również z sygnałów, jakie z różnych stron napływają do naszego związku, widać olbrzymie poparcie dla tego pomysłu. To również świetna promocja dla naszego związku. Pokazujemy, że możemy być skuteczni nie tylko na barykadach, ale i umiejętnym korzystaniu z demokracji – mówi szef Solidarności.

Piotr Duda podkreśla że tak wielką liczbę podpisów udało się zebrać praktycznie w 3 tygodnie. – Wprawdzie decyzję o rozpoczęciu akcji podjęliśmy 15 grudnia, ale ostatnie dni 2011 roku poświęcone były głównie na działania przygotowujące do właściwej zbiórki. Ta pełną parą ruszyła dopiero po Nowym Roku – zaznacza szef związku. Zebrane do tej pory podpisy trafią wkrótce do Sejmu. Związek nie przerwie jednak akcji. – W zbieranie podpisów zaangażowane są wciąż wszystkie struktury Solidarności oraz dziesiątki innych związków i organizacji, które poparły naszą akcję. Spodziewamy się więc, że ostateczna liczba podpisów będzie znacznie wyższa – mówi Piotr Duda.

W Regionie Śląsko-Dąbrowskim liczba zebranych podpisów przekroczyła już 90 tysięcy. – To jest stan na 23 stycznia. Ciągle spływają do nas kolejne listy. W najbliższych dniach liczba ta powinna przekroczyć 100 tysięcy – mówi Justyna Latos, wiceprzewodnicząca i sekretarz Zarządu Regionu.

W regionie ruszyła kampania społeczna, mająca na celu zachęcenie mieszkańców aglomeracji śląskiej do składania podpisów pod wnioskiem o referendum. Na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się tzw. citylighty, a w autobusach oraz tramwajach plakaty promujące akcję Solidarności.

Decyzję o rozpoczęciu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych jednogłośnie podjęła 15 grudnia Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. W specjalnym stanowisku związkowcy sprzeciwili się rządowym propozycjom. – Tak kluczowych zmian nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji społecznych. (…) Naszą intencją jest oddanie tej kluczowej dla przyszłości wszystkich Polaków sprawy pod ich bezpośredni osąd. Referendum jest najbliższe idei demokracji bezpośredniej. Chcemy pozwolić Polakom skorzystać z tej formy – podkreślono w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej oraz własne

Dodaj komentarz