Solidar Śląsko Dąbrow

Jedna choroba nie przekreśli premii absencyjnej

Dzięki staraniom zakładowej Solidarności w spółce Alstom Konstal w Chorzowie zmienione zostały zasady przyznawania premii absencyjnej. Nowe reguły są korzystniejsze dla pracowników. Więcej osób będzie miało szansę na uzyskanie takiej premii.
 
Karol Pluszczyk, przewodniczący Solidarności w firmie wyjaśnia, że maksymalna wysokość premii absencyjnej za cały rok wyniesie 3 proc. rocznego wynagrodzenia każdego pracownika. Za obecność w pracy w ciągu czterech kolejnych miesięcy pracownik będzie miał prawo do premii w wysokości 1 proc. rocznego wynagrodzenia. Jeżeli w tym czasie zachoruje, to zachowa możliwość uzyskania premii za kolejne miesiące pracy. Pierwszym miesiącem, który będzie brany pod uwagę przy naliczaniu premii absencyjnej według nowych reguł, będzie grudzień tego roku. 
 
Wcześniej premia była przyznawana za cały rok. Jedna dłuższa choroba mogła sprawić, że pracownik został jej pozbawiony. – Premia absencyjna jest wypłaca przed Świętami Bożego Narodzenia, dlatego próbowaliśmy skłonić pracodawcę, żeby ją zmienił na nagrodę świąteczną, ale się nie zgodził. Z tego względu wystąpiliśmy o zmianę zasad przyznawania tej premii, tak by więcej osób mogło ją dostać. Podczas rozmów argumentowaliśmy, że takie zasady będą bardziej sprawiedliwe dla pracowników – mówi szef zakładowej Solidarności.
 
Zasady przyznawania premii absencyjnej zostały zapisane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Wprowadzone do tego dokumentu zmiany 18 grudnia zostały zarejestrowane przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
Spółka Alstom Konstal zatrudnia 1200 pracowników. Firma zajmuje się produkcją pojazdów szynowych, głównie wagonów i tramwajów metra. Należy do francuskiego koncernu Alstom.
 
aga
źródło foto:pxhere.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz