Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda roczna w PEC Bytom

Organizacje związkowe działające w PEC Bytom uzgodniły z pracodawcą wysokość nagrody za 2018 rok. Każdy pracownik otrzyma nagrodę wynoszącą 8,5 proc. swojego rocznego wynagrodzenia, czyli sumę zbliżoną do wysokości swojej jednej miesięcznej wypłaty.
 
– Możemy powiedzieć, że rozmowy z zarządem zakończyły się sukcesem. Wszyscy pracownicy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, co na pewno będzie stanowiło duże wsparcie dla ich domowych budżetów. Nagrodę w podobnej wysokości udało nam się wynegocjować także w zeszłym roku i ludzie byli bardzo zadowoleni – mówi Roman Poloczek, przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
Nagroda za 2018 rok zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniami za grudzień, czyli na konta pracowników wpłynie najpóźniej do 10 stycznia. Wypłatę nagrody rocznej  przewiduje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, ale uzależnia ją od sytuacji ekonomicznej spółki. Wysokość nagrody jest co roku przedmiotem negocjacji pomiędzy pracodawcą a stroną związkową. Porozumienie w sprawie wysokości nagrody za 2018 rok działające w spółce związki zawodowe podpisały z przedstawicielami zarządu firmy 14 grudnia.
 
W PEC Bytom zatrudnionych jest 140 pracowników. Spółka zaopatruje w ciepło Bytom oraz Radzionków.
 
aga
 

Dodaj komentarz