Solidar Śląsko Dąbrow

Jan Paweł II i Solidarność

– Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi – te słowa wypowiedziane przez bł.Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., zaważyły na przyszłości Polski i świata, stały się symbolem papieskich przesłań do rodaków i zalążkiem do powstania NSZZ Solidarność.

Bł. Jan Paweł II odwiedził Polskę 9 razy. W trakcie swojego pielgrzymowania do Ojczyzny spotykał się z mieszkańcami Śląska i Zagłębia. Przy okazji pierwszej pielgrzymki skierował do nich homilię podczas mszy, odprawionej pod szczytem Jasnej Góry.

– Bliskie są mi obie te ziemie wielkiej pracy i wielkiej modlitwy. Jedna z drugą ściśle zespolona w całej tradycji Waszego ludu, którego najczęstszym pozdrowieniem są słowa „Szczęść Boże”. To jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we wszystkich językach świata. Dwa słowa łączące pamięć o Bogu w odniesieniu do pracy ludzkiej – powiedział papież do wiernych.

W 1983 r. Jan Paweł II zamiast w Piekarach Śląskich odprawił nabożeństwo maryjne na katowickim lotnisku Muchowiec. – Okazało się, że na Wzgórzu Piekarskim wszyscy się nie pomieścimy. Trzeba było, aby Piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę. Ślązacy potrafią tak interesująco modlić się w swojej wielkiej gromadzie, że modlitwa ich nie męczy. Zbierają z sobą świeże siły ducha do ciężkiej pracy – mówił Ojciec Święty.

W 1999 r. podczas Liturgii Słowa w Sosnowcu papież dziękował Bożej Opatrzności, że na szlaku jego pielgrzymowania znalazła się młoda diecezja sosnowiecka. – Pragnąłem nawiedzić tę ziemię, a dzisiaj spełnia się to pragnienie. Stoisz na ziemi świętej, stolicy świętego Kościoła sosnowieckiego, stolicy czerwonego Zagłębia. Ale czerwonego nie od nienawiści i negacji wartości narodowych i religijnych, tylko z miłości do Boga i Ojczyzny –  mówił papież do biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego oraz do ponad 400 tys. wiernych.

Wzruszające i nieoczekiwane spotkanie Ojca Świętego z wiernymi ze Śląska i z Zagłębia miało miejsce na lotnisku w Gliwicach. Papież zdecydował się odwiedzić to miasto, mimo że dwa dni wcześniej z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w nabożeństwie.

– Jo bym z takim papieżem nie wytrzymoł. Mo przyjechać, nie przyjyżdżo, potem znowu nie mo przyjechoć, przyjyżdżo. Bóg Wam zapłać za waszą świętą cierpliwość. Teraz mogę jechać dalej, bo mi Ślązaki z Gliwic przebaczyły – żartował naśladując gwarę śląską. 

W pamięci członków naszego związku pozostają słowa wypowiedziane przez bł. Jana Pawła II w listopadzie 2003 roku w Watykanie podczas spotkania z przedstawicielami NSZZ Solidarność.  – Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć Solidarności –  powiedział bł. Jan Paweł II.
 

Dodaj komentarz