Solidar Śląsko Dąbrow

Spór zbiorowy w Bitronie

Solidarność w spółce Bitron Poland w Sosnowcu podjęła dziś decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego, domagając się gwarancji zatrudnienia dla pracowników posiadających umowy terminowe.

W środę, po długim weekendzie pracodawca zostanie pisemnie poinformowany o żądaniach dotyczących gwarancji zatrudnienia, w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówi Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

– Prezydium Zarządu Regionu popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bitron Poland i udzieli jej pełnej pomocy prawnej i merytorycznej w prowadzonym sporze – zapowiada Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

W ubiegły czwartek przed siedzibą firmy przeprowadzona została pikieta. Po jej zakończeniu pracodawca zaczął zwalniać pracowników. Wypowiedzenia otrzymało już pięć osób, ale to najprawdopodobniej jeszcze nie koniec.
Pracownikom wzywanym w związku z zamiarem wypowiedzenia umowy o pracę odmówiono możliwości udziału w rozmowie przedstawiciela związku, mimo że z taką prośbą zwracali się do kierowników.

Jako podstawę zwolnień pracodawca wskazał ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, informując jednocześnie, że powodem wypowiedzeń są przyczyny ekonomiczne.

Zdaniem Izabeli Będkowskiej, przewodniczącej Solidarności w spółce zwolnienia mają związek z protestem, a nie z sytuacją ekonomiczną firmy. –To prawda, że na jednym z działów spadły zamówienia, ale w maju dwukrotnie wzrosną, na dodatek zwolnieni pracownicy byli zatrudnieni w innych działach. Będziemy zabiegać o przywrócenie ich do pracy – podkreśla Będkowska.

Zmiana polityki zatrudnienia była jednym z powodów zorganizowania protestu. W trakcie demonstracji związkowcy podkreślali, że miejsca pracowników, którym wygasają umowy, systematycznie zajmują firmy zewnętrzne. Związkowcy protestowali również przeciwko zwalnianiu osób z powodu zwolnień lekarskich.

Większość pracowników spółki zatrudniona jest na podstawie umów terminowych. Osobom zwolnionym umowy kończyły się w lipcu. W takiej sytuacji jest ok. 300 pracowników Bitornu, pozostałym umowy również wygasają w tym roku.
 

Dodaj komentarz