Solidar Śląsko Dąbrow

Jakie będą skutki pakietu

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz zwrócił się do prof. Andrzej Kazimierczaka, członka Rady Polityki Pieniężnej z wnioskiem o pomoc w przeprowadzeniu przez Narodowy Bank Polski szczegółowej analizy społeczno-ekonomicznych skutków wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego.

– W Polsce poza cząstkowymi analizami ze strony ekspertów Solidarności i  firmy Energsys nie  pojawiły się żadne opracowania dotyczące skutków wdrożenia pakietu dla polskiej gospodarki, a administracja rządowa uchyla się o przeprowadzenia nawet pobieżnych analiz tego problemu.  Jestem przekonany, że NBP jest właściwą instytucją, która może w wiarygodny, rzetelny i wszechstronny sposób dokonać analizy skutków wejścia w życie pakietu – podkreśla Dominik Kolorz.

Jego zdaniem taka analiza powinna  objąć m.in. zmianę średniego poziomu rynkowych cen towarów i usług, wpływ wdrożenia pakietu na poziom zatrudnienia w gospodarce polskiej, zmianę udziału wydatków na energię w budżetach gospodarstw domowych, zmianę siły nabywczej poszczególnych grup społecznych, wpływ silnego impulsu cenowego, czyli wzrostu cen energii elektrycznej i ciepła, na dynamikę PKB i zatrudnienie.

Solidarność już od długiego czasu ostrzega, że skutki wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego stanowią ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki. Z opracowań wykonanych przez firmę Energsys wynika, że koszty społeczne i gospodarcze wdrożenia pakietu klimatycznego w Polsce przekroczą znacznie granice społecznej akceptowalności oraz spowodują utratę konkurencyjności przez polską gospodarkę. Związek domaga się weryfikacji i renegocjacji tego pakietu.

– Za niespełna półtora roku wchodzi w życie unijny system aukcyjnej sprzedaży pozwoleń emisyjnych, czyli jeden z kluczowych elementów pakietu klimatycznego.  Będzie to oznaczać skokową podwyżkę cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Czasu zostało bardzo mało.  W żywotnym interesie Polski leży jak najszybsze wykonanie takiej analizy, o jaką zwróciliśmy się do NBP. Liczymy, że ta instytucja przychylnie potraktuje nasz wniosek. Zadeklarowaliśmy pomoc w realizacji tego projektu na każdym jego etapie –  dodaje Dominik Kolorz.

30 czerwca premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami NSZZ Solidarność potwierdził, że ma świadomość wagi polityki klimatycznej i zapowiedział powołanie wspólnego rządowo-związkowego zespołu, który zająłby się kwestiami pakietu. Na razie jednak taki zespół nie został powołany.
 

Dodaj komentarz