Solidar Śląsko Dąbrow

Strajk odwołany, będą podwyżki

We wtorek 23 sierpnia w chorzowskiej spółce Alstom Konstal S.A., tuż przed planowanym rozpoczęciem dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, udało się podpisać porozumienie kończące spór zbiorowy. Pracownicy firmy otrzymają po 200 zł podwyżki stawki zasadniczej.

– Zapisana w porozumieniu podwyżka obowiązuje od 1 czerwca, tak więc do następnej pensji pracownicy otrzymają nadpłatę za 3 miesiące. Myślę, że udało się nam osiągnąć kompromis, z którego obie strony mogą być zadowolone. Co bardzo ważne, udało się uniknąć strajku, a jeszcze wczoraj nic na to nie wskazywało – mówi Karol Pluszczyk, przewodniczący Solidarności w Alstom Konstal.

Podczas poniedziałkowych rozmów zarząd spółki proponował 160 zł podwyżki oraz jednorazową premie świąteczną w wysokości 500 zł, warunkując jednak wzrost wynagrodzeń tym, że strona związkowa zrezygnuje z prawa do sporu zbiorowego. – Jeżeli w przyszłości wszczęlibyśmy spór premia przestałaby obowiązywać. Na to kuriozalne rozwiązanie nie mogliśmy się zgodzić. Jednym z warunków porozumienia było wykreślenie tego zapisu – zaznacza Pluszczyk. 

Poza kwestiami płacowymi przyczyną sporu zbiorowego w chorzowskim zakładzie było również to, że dyrekcja spółki nie udostępniała stronie społecznej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej – Zarząd nie udzielał nam informacji m. in. na temat średnich stawek zaszeregowania pracowników oraz średnich płac w grupach zawodowych. Naszym zdaniem takie postępowanie jest sprzeczne nie tylko z naszym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, ale także z ustawą o związkach zawodowych – podkreśla przewodniczący. – W porozumieniu zarząd zobowiązał się do przekazywania nam wszelkich niezbędnych informacji, czego nie robił od chwili przejęcia naszej firmy przez Alstom. Umówiliśmy się, że szczegółowy tryb wymiany informacji opracujemy na osobnym spotkaniu – dodaje Karol Pluszczyk.

Alstom Konstal S.A. należący do międzynarodowego koncernu Alstom jest jednym z czołowych producentów taboru szynowego w Polsce. Akcja protestacyjna w chorzowskim zakładzie rozpoczęła się w poniedziałek 22 lipca. Załoga pracowała w opaskach lub chustach z logo Solidarności. We wtorek o 9.15 miał się rozpocząć dwugodzinny strajk ostrzegawczy, cały zakład miał zostać oflagowany. W przeprowadzonym na początku lipca referendum w Alstom Konstal blisko 90 proc. głosujących przy frekwencji sięgającej ok. 70 proc. ogółu zatrudnionych opowiedziało się za strajkiem.

Dodaj komentarz