Solidar Śląsko Dąbrow

Inwestować w węgiel, zreformować politykę klimatyczną UE

Inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne technologie węglowe, jak najszybsza rezygnacja z rosyjskich surowców energetycznych oraz głęboka reforma unijnej polityki klimatycznej – m.in. te postulaty znalazły się Rezolucji Energetycznej 2022.

Dokument podpisano podczas konferencji „Silesia 2030”, która odbyła się 22 kwietnia w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach. Organizatorem wydarzenia był europoseł Grzegorz Tobiszowski. Wśród sygnatariuszy rezolucji znaleźli się mi.n. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, była premier Beata Szydło, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP Paweł Sałek oraz parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, prezesi spółek z branży górniczej, energetycznej oraz przemysłów energochłonnych oraz związkowcy. W imieniu śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” dokument podpisał przewodniczący Dominik Kolorz.

Minister Anna Moskwa w wystąpieniu wygłoszonym podczas konferencji wskazała, że rząd pracuje nad zmianą Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku. Szefowa resortu klimatu wymieniła główne elementy, które mają zostać wprowadzone znowelizowanej strategii energetycznej. Jej głównym filarem ma być bezpieczeństwo energetyczne. W dokumencie mają również zostać uwzględnione inwestycje w energetykę węglową. – Opiszemy plan modernizacji bloków energetycznych. Ten plan mamy uzgodniony ze spółkami. Chcemy go wpisać oficjalnie do tego dokumentu, plus czyste technologie węglowe – powiedziała Anna Moskwa.

Do PEP 2040 ma zostać również wpisany postulat reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W ocenie minister Moskwy system ten w obecnym kształcie uniemożliwia właściwe przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej w Polsce. Jak pokreśliła szefowa resortu klimatu, przebudowa i rozwój energetyki powinny opierać się na technologiach dostępnych w poszczególnych krajach. – Dzisiaj wiele państw mówi: „transformacja za wszelką cenę i import OZE”. My widzimy to jako kolejną pułapkę. Europa jest uzależniona od Rosji za chwile uzależni się od Maroka, czy Algierii, skąd będzie brała wodór – zaznaczyła minister klimatu.

O potrzebie prowadzenia transformacji z wykorzystaniem własnych surowców mówiła również była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. – My mamy węgiel i o ten węgiel trzeba dbać. Trzeba mądrze w tej chwili zbudować strategię jego wykorzystania w kolejnych latach w oparciu o nowoczesne technologie – mówiła europoseł.

Uczestniczący w konferencji doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju Paweł Sałek ocenił, że dotychczasowa polityka klimatyczno-energetyczna UE skapitulowała w kontekście rosyjskiej agresji na Ukraine. Jak wskazał, o fiasku unijnej polityki świadczą dziś m.in. ceny energii, uprawnień do emisji CO2 oraz surowców energetycznych.

Podpisana Rezolucja Energetyczna 2022 ma zostać przesłana m.in. szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli. W dokumencie wskazano, że wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła społeczne i gospodarcze uwarunkowania w Europie, co wymusza rewizję polityki klimatyczno-energetycznej UE. – Należy zawiesić lub głęboko zreformować system handlu prawami do emisji CO2 EU ETS oraz porzucić plany włączenia do niego innych sektorów takich jak transport, budownictwo oraz rolnictwo – czytamy w rezolucji.

Sygnatariusze dokumentu postulują również, aby w tzw. taksonomii uwzględnić węgiel jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej UE, „co stworzy ramy finansowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem, inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne technologie energetyczne oraz technologie wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Kolejne postulaty dotyczą m.in.: jak najszybszego uniezależnienia się UE od rosyjskiej ropy i gazu, a także redefinicji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz strategii Fit for 55, czyli kluczowych dokumentach unijnej polityki klimatycznej.

łk