Solidar Śląsko Dąbrow

Hałas równie groźny jak smog

Hałas jest drugą po smogu środowiskową przyczyną złego samopoczucia Europejczyków – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Może prowadzić do wielu groźnych chorób i uszkodzenia słuchu. 3 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Słuchu, więc warto o tym przypomnieć.

Na szkodliwy dla zdrowia hałas narażony jest już co piąty mieszkaniec Europy. Jak wynika z badań Europejskiej Agencji Środowiska, ponad 130 mln Europejczyków doświadcza hałasu przekraczającego 55 decybeli, czyli poziomu dopuszczalnego dla zdrowia.

Narażenie na hałas o natężeniu przekraczającym ten próg osłabia percepcję, wzmaga zmęczenie i rozdrażnienie oraz problemy ze snem. Zmniejsza również funkcje poznawcze u dzieci. Natomiast docierające do nas dźwięki o natężeniu wynoszącym 65 decybeli są już definiowane przez Światową Organizację Zdrowia, jako zanieczyszczenie hałasem, które niesie wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia.

Hałas powyżej powyżej 75 decybeli przyczynia się do powstawania licznych chorób, m.in. nadciśnienia tętniczego, czy zaburzenia pracy żołądka, a nawet przyspiesza proces starzenia się. Ponadto, dźwięki przekraczające 75 decybeli mogą doprowadzić do osłabienia i mechanicznego uszkodzenia słuchu. 120 decybeli to już próg bólu. Wystarczy zaledwie kilka minut przebywania w hałasie wynoszącym więcej niż 150 decybeli, by poczuć mdłości i zaburzenie równowagi. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że zanieczyszczenie hałasem przyczynia się do 16,6 tys. przedwczesnych zgonów w Europie w ciągu roku.
Negatywnie na psychikę mogą wpływać także dźwięki o niższym natężeniu, ale występujące trwale, jednostajne, zbyt niskie, czy zbyt wysokie. I nawet jeśli do hałasu udaje się przyzwyczaić, to nie zmienia to faktu, że jest on destrukcyjny dla zdrowia.

Hałas jest szkodliwy nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Pozbawienie środowiska naturalnej ciszy prowadzi do zmiany siedlisk wielu gatunków zwierząt, co z kolei wpływa na obniżenie jakości i wartości terenów zielonych, które tracą swoje przyrodnicze walory.

Hałas jest nierozerwalnie związany z naszym życiem i ma wiele źródeł, które są klasyfikowane według kilku głównych kategorii, od hałasu przemysłowego, poprzez hałas lotniczy, komunalny, kolejowy, transportowy, czy drogowy. Przy czym najbardziej jest hałas spowodowany ruchem drogowym, transportem lotniczym i kolejowym.

25 czerwca 2002 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę dotyczącą oceny i zarządzania hałasem w środowisku. Zobowiązała ona państwa członkowskie do wykonania na swoim terytorium strategicznych map akustycznych, na podstawie których określany jest stopień zagrożenia hałasem. Zapisy unijnej dyrektywy narzuciły także obowiązek sporządzania strategicznych map hałasu. Odnosi się on do miast, w których mieszka więcej niż 100 tys. ludzi. Informacje dotyczące natężenia hałasu w naszym regionie są dostępne w BIP Samorządu Województwa Śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje zadania, których celem jest ograniczenie hałasu. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery w WFOŚiGW w Katowicach informuje, że istnieje możliwość pozyskania na preferencyjnych zasadach pożyczki na zmniejszenie uciążliwości hałasu drogowego poprzez budowę ekranów akustycznych. Wartość takiej pożyczki może wynieść nawet 90 proc. kosztów przedsięwzięcia. – Można się także starać o wsparcie finansowe na położenie cichszego asfaltu na drodze. W takiej sytuacji finansujemy położenie ostatniej, wierzchniej warstwy asfaltu, gdyż podkład jest taki sam – podkreśla Łukasz Frydel.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: freepik.com/wildmedia