Solidar Śląsko Dąbrow

Gwarancje dla pracowników ZC Silesia

Solidarność z Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej wynegocjowała i podpisała umowę społeczną w związku z przygotowywanym przejęciem zakładu ciepłowniczego Silesia przez spółkę Mining Services and Engineering, należącą do właścicieli Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Pracownicy ZC Silesia przejdą do nowego właściciela na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy. – W umowie społecznej udało nam się wynegocjować, że pracownicy czechowickiego zakładu otrzymają 30-miesięczne gwarancje zatrudnienia i 30-miesięczne gwarancje zachowania wszystkich uprawnień wynikających z zakładowego układu zbiorowego pracy oraz innych porozumień społecznych obowiązujących w naszej spółce – mówi Dariusz Gierek, wiceprzewodniczący Solidarności w NSE. 

Negocjacje w sprawie przejęcia zakładu ciepłowniczego Silesia trwały blisko dwa lata. – PG Silesia chciało kupić zakład ciepłowniczy i jednoznacznie dawało do zrozumienia, że jeśli do transakcji nie dojdzie, to wybuduje własną ciepłownię. Oznaczałoby to de facto likwidację zakładu ciepłowniczego Silesia i zwolnienie załogi. Dlatego sprzedaż zakładu była najkorzystniejszym rozwiązaniem, a wynegocjowane zapisy umowy społecznej są sukcesem związku – podkreśla Dariusz Gierek.

5 lutego zarząd NSE podpisał warunkową umowę sprzedaży zakładu spółce Mining Services and Engineering, równolegle została też podpisana umowa społeczna pomiędzy reprezentantami nowego właściciela a stroną związkową. Formalne przejęcie czechowickiego zakładu ciepłowniczego przez nową spółkę powinno nastąpić w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych-prawnych związanych m.in. z uzyskaniem przez nabywcę koncesji od Urzędu Regulacji Energetyki. Wówczas nastąpi podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży oraz przejęcie pracowników i majątku zakładu ciepłowniczego Silesia przez spółkę Mining Services and Engineering.

W skład NSE  wchodzi 6 zakładów ciepłowniczych (po finalizacji transakcji zostanie ich 5). Właścicielem spółki jest Węglokoks. NSE dostarcza ciepło głównie dla górnictwa, a także do zakładów przemysłowych, jednostek samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz odbiorców indywidualnych. 

Dodaj komentarz