Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Kompanii Węglowej

Nie będzie łączenia kopalń, ani grupowych zwolnień w administracji Kompanii Węglowej. Związki zawodowe podpisały z zarządem spółki porozumienie w sprawie złagodzenia skutków programu restrukturyzacji KW na lata 2014-2020. 

– Podpisaliśmy porozumienie, bo ono chociaż częściowo zabezpiecza podstawowe interesy pracowników Kompanii Węglowej. To jednak nie oznacza, że zgadzamy się z programem restrukturyzacji przygotowanym przez zarząd. Ten program jest zły dla Kompanii Węglowej i jej pracowników. Skupia się wyłącznie na cięciu kosztów, natomiast nie ma w nim mowy o działaniu na rzecz zwiększenia przychodów czy ekspansji spółki na nowe rynki zbytu, a właśnie na tym powinna się opierać restrukturyzacja – powiedział po zakończeniu rozmów Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Negocjacje w siedzibie Kompanii Węglowej trwały 10 godzin. W podpisanym ok. godz. 21.00 porozumieniu zarząd KW zobowiązał się do rezygnacji z zamiaru zwolnienia 884 pracowników administracji w zamian za zawieszenie wypłaty tzw. czternastej pensji dla tej grupy zawodowej na trzy lata. Na ten okres pracownicy administracji mają otrzymać gwarancje zatrudnienia. Natomiast gwarancje dla pozostałych pracowników spółki mają zostać wydłużone do 2020 roku.

Nie będzie też zapowiadanego wcześniej łączenia kopalń. Zamiast tego możliwe będą przesunięcia pracowników jednak wyłącznie między tymi kopalniami, które według pierwotnej wersji programu miały być łączone. Alokacja będzie musiała być konsultowana ze związkami zawodowymi. – Łączenie kopalń to prosta droga do cichej likwidacji części z nich. Przesunięcia pracowników dokonywane po konsultacjach ze związkami zawodowymi to kompromisowe rozwiązanie – podkreśla przewodniczący.

Porozumienie zakłada również odstąpienie od likwidacji Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych oraz przekształcenia Zakładu Remontowo-Produkcyjnego w samodzielną spółkę i wydzielenie jej poza struktury Kompanii Węglowej. Zarząd wycofał się również z planów dotyczących sprzedaży Konsorcjum Ochrony Kopalń i Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych.

Jedną z kwestii spornych, która nie została ujęta w podpisanym porozumieniu, jest zamiar sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. – Na to nie ma i nie będzie naszej zgody. Zawarte dzisiaj porozumienie nic w tej kwestii nie zmienia – mówi Jarosław Grzesik.

Po podpisaniu porozumienia ze związkami zawodowymi zarząd KW przedstawi nową wersję programu restrukturyzacji Radzie Nadzorczej spółki. Rada ma zająć się programem na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się najprawdopodobniej za ok. 2 tygodnie. 

Dodaj komentarz