Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy czekają na konkrety

We wtorek 6 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędzie się spotkanie liderów górniczych central związkowych z przedstawicielami rządu, związane z trudną sytuacją sektora węgla kamiennego w Polsce. Od efektów tych rozmów zależy, czy dojdzie do zaostrzenia akcji protestacyjnej w górnictwie i do zapowiadanej na 19 maja manifestacji w Warszawie.

– Nie chcemy już słuchać obietnic i zapewnień, że rząd „pochyla się z troską” nad problemami górnictwa. Oczekujemy konkretów.  W petycji przekazanej premierowi Tuskowi międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy przedstawił  propozycje działań, jakie powinny zostać podjęte. Teraz nadszedł czas na decyzje – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.  

Strona związkowa domaga się  pilnego wprowadzenia planu ratunkowego dla branży oraz uzgodnienia nowej długofalowej strategii dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Elementami planu ratunkowego mają być m.in. wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Rosji i czasowe obniżenie wysokości obciążeń publicznoprawnych spółek węglowych dotkniętych kryzysem. Jednocześnie strona związkowa domaga się zmiany systemu tych obciążeń w taki sposób, aby uwzględniał on strategiczne znaczenie sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

W obszarze działań długofalowych, obok  uzgodnienia nowej strategii funkcjonowania branży,   przedstawiciele górniczych central związkowych postulują też stworzenie strategii dla całego sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o węgiel. Domagają się również wznowienia projektu tworzenia grup kapitałowych łączących spółki wydobywające węgiel kamienny z energetyką.

Jednym z kluczowych żądań central związkowych jest veto wobec tzw. drugiego pakietu klimatycznego. Strona związkowa domaga się też  renegocjacji i zawieszenia przepisów związanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, a także wprowadzenia własnej polityki klimatycznej uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ny

Dodaj komentarz