Solidar Śląsko Dąbrow

Fundusz wspiera młodych strażaków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wystartował z pilotażowym programem wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które działają przy jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ten cel przeznaczonych zostanie 200 tys. zł.

Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców, jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie finansujemy. Na razie jest to program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy projekt kontynuowali – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

4 maja, w Dniu Świętego Floriana, patrona strażaków, na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie odbył się briefing prasowy poświęcony nowemu programowi, podczas którego prezes Bednarek wskazywał na znaczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podkreślił m.in., że zrzeszone w nich dzieci często zostają strażakami i trafiają zarówno do ochotniczych, jak i zawodowych jednostek straży pożarnej. – Wiemy, jak ważne jest na tym etapie dobre wyposażenie i wyszkolenie. Dzięki temu programowi będziemy mogli wesprzeć te drużyny w zakupie potrzebnego sprzętu ćwiczebnego i umundurowania, aby od małego mogły ćwiczyć i uczyć się, czym jest zaangażowanie i praca w Ochotniczej Straży Pożarnej – powiedział prezes katowickiego Funduszu. – Z tej młodzieży, z tych dzieci za kilka lat będą druhny, druhowie i strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Dając im te narzędzia mamy nadzieję, że zaszczepimy w nich bakcyl niesienia pomocy – dodał nadbrygadier Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

Jak poinformował Tomasz Bednarek, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które posiadają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, mogą uzyskać do 15 tys. zł dotacji na zakup umundurowania i sprzętu potrzebnego do szkolenia dzieci i młodzieży. Nie może to być jednak więcej niż 80 proc. przedsięwzięcia. Wnioski o wsparcie można składać do 11 czerwca lub do wyczerpania alokacji środków. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW Katowice