Solidar Śląsko Dąbrow

EDF będzie modernizował elektrownię

300 mln euro ma zamiar przeznaczyć francuski koncern energetyczny EDF na modernizację Elektrowni Rybnik. Remont 4 starych bloków wydłuży możliwość ich eksploatacji o ok. 15 lat.  – To bardzo dobra wiadomość dla pracowników, bo ta inwestycja oznacza utrzymanie miejsc pracy, a to jest dla nas najważniejsze. Naszą rolą jest teraz to, aby pilnować, żeby zarząd spełnił swoje obietnice – mówi Tadeusz Kukiełka, przewodniczący Solidarności w Elektrowni Rybnik.

Połowa z 300 mln zł przeznaczonych na inwestycję w Rybniku, ma zostać wydana na budowę systemów odsiarczania i odazotawiania przy czterech najstarszych blokach energetycznych. Drugą połowę środków pochłoną prace modernizacyjne. Remont pozwoli dostosować instalacje do obecnych norm środowiskowych i przedłuży żywotność bloków co najmniej do 2030 roku.

Ogłoszona 4 czerwca decyzja EDF o modernizacji bloków w Elektrowni Rybnik jest konsekwencją wcześniejszego zawieszenia planów budowy nowego bloku węglowego, mającego zastąpić stare instalacje. Nowy blok o mocy 900 MW miał powstać do 2018 roku. Jego budowa miała kosztować ok. 1,8 mld euro, czyli ok. 8 mld zł i stworzyć setki nowych miejsc pracy. Jednak 19 grudnia 2012 roku władze koncernu poinformowały o wstrzymaniu już rozpoczętej inwestycji, gdyż nie otrzymała ona od Komisji Europejskiej darmowych uprawnień do emisji CO2, przez co cały projekt stał się nieopłacalny. Drugim powodem zawieszenia budowy nowego bloku były zapowiedzi polskiego rządu o ograniczeniu wsparcia dla instalacji współspalających węgiel z biomasą.

Zgodnie z decyzją KE z 13 lipca 2012 roku Polska otrzymała uprawnienia do darmowej emisji 405 mln ton CO2. Uprawnienia te nie obejmują jednak nowych elektrowni, a jako takie właśnie europejscy urzędnicy traktują wymianę starych bloków węglowych na nowe.

– Z jednej strony bardzo cieszymy się, że stare bloki w naszej elektrowni będą remontowane, bo to oznacza dla nas spokojną pracę na lata. Z drugiej jednak, cały czas mamy nadzieję, że EDF powróci do planów budowy nowego bloku, bo Rybnik to doskonałe miejsce na tego typu inwestycję – podkreśla Tadeusz Kukiełka.

Dodaj komentarz